Результати онлайн-опитування «Впровадження систем менеджменту якості в ЗВО»

Автономія університетів є важливим кроком в напрямі модернізації вищої освіти в 21 столітті. Моніторинг і аналіз розвитку й впливу автономії та управлінських реформ шляхом вивчення широкого спектру міжнародних та вітчизняних досліджень виявив існування різноманіття моделей автономії закладів вищої освіти (ЗВО).

З метою просування ефективної та дієвої реформи управління й фінансування, модернізації управління підвищення якості вищої освіти, сприяння розповсюдженню передової практики Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» в межах НДР на тему «Впровадження університетської автономії в контексті децентралізації управління ЗВО, демократизації освітнього процесу» у квітні-червні 2023 року було проведено опитування щодо стану впровадження систем менеджменту якості в закладах вищої освіти. Опитування представників адміністрації ЗВО дозволило провести огляд розвитку ЗВО таким, яким їх бачать їхні лідери, допомогло ідентифікувати переваги від впровадження систем менеджменту відповідно з вимогами та рекомендаціями міжнародних стандартів ISO серії 9001 та 21001, виявити основні особливості трансформації ЗВО, пов’язані з забезпеченням та оцінкою якості освіти, в умовах впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, геополітичних та економічних подій.

За результатами проведеного дослідження підготовлено аналітичний звіт, висновки якого можуть бути покладені в основу подальшого вдосконалення якості освітньої діяльності та автономії ЗВО, а також покращення існуючої практики функціонування вітчизняних ЗВО.

Дякуємо учасникам опитування, так як ваші відповіді є надзвичайно цінними для нас і сподіваємось, що вони сприятимуть осмисленню і розв’язанню проблем освітянської спільноти, утвердженню автономності, розбудові систем внутрішнього забезпечення якості ЗВО.

Заєць С. В., Бережна Т. І. Результати онлайн-опитування «Впровадження систем менеджменту якості в ЗВО». Аналітичний звіт /за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. К. С. Шапошникова. Київ : ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2023. 64 с. (електронне видання)

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×