Вчена рада

Вчена рада Інституту - вищий колегіальний дорадчий орган установи.
Вчена рада створена для погодженого вирішення питань, обговорення головних напрямів діяльності, в роботі Інституту, а також реалізації, покладених на нього завдань та визначення стратегії його розвитку та структурних підрозділів, розробки, ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Інституту, проведення наукової та педагогічної експертизи.
Порядок роботи Вченої ради ІМЗО, її посадових осіб (голова, заступник, вчений секретар), засади організації її діяльності визначаються законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту, Положенням про Вчену раду Інституту та Регламентом Вченої ради Інституту.
Вчену раду очолює її голова – директор Інституту.
Колегіальна функція Вченої ради, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення і ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Інституту.
Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказами та розпорядженнями директора Інституту.

Контакти
Вчена рада Про Вчену раду 
Вчений секретарБережна Таміла Іванівнаvr@imzo.gov.uaк.310
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×