Електронне періодичне наукове видання «Проблеми освіти»

Засновник: Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Головний редактор: Пушкарьова Тамара Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, начальник відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Мови видання: українська, англійська

Обсяг, періодичність: 2 рази на рік

Електронне періодичне наукове видання «Проблеми освіти» започатковано з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та виробничої діяльності українських учених і фахівців, має відображати результати досліджень з теоретичних, методологічних і методичних проблем вищої освіти в контексті євроінтеграції; актуальних питань дошкільної, початкової і середньої освіти на шляху реформування; порівняльного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку професійної освіти та інших питань галузей освітньої науки.

Електронне періодичне наукове видання «Проблеми освіти» розраховано для оприлюднення результатів наукової роботи наукових, науково-педагогічних працівників, слухачів інститутів післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, студентів.

Пропоновані рубрики журналу:

  • Вища освіта в контексті євроінтеграції;
  • Дошкільна, початкова і середня освіта на шляху реформування;
  • Професійна освіта: теорія, методика і практика;
  • Освіта за кордоном;
  • Актуальні питання соціальної педагогіки;
  • Інноваційні форми і методи навчання у системі освіти України;
  • Розвиток та формування особистості в освітньому процесі;
  • Економіка системи освіти.

Адреса сайту: https://imzo-journal.org.ua

Електронна адреса: P_education@ukr.net

Адреса редакції: Україна, 01014, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 36, к. 319-Б

Тел.: (066) 766 25 74; (044) 248 25 14

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×