Збірник наукових праць «Проблеми освіти»

Свідоцтво про державну реєстрацію (переєстрацію) друкованого засобу масової інформації серія КВ № 22200 – 12100 ПР від 08 липня 2016 р.
Фахове наукове видання у галузі педагогіки.

 

Тематична спрямованість: прогнозування й планування розвитку системи освіти, узагальнення та поширення передового досвіду у галузі наукової організації освітнього процесу, вдосконалення змісту, форм і методів навчання, інтеграція системи освіти України у світовий освітянський простір.

 

Редакційні вимоги до статей

 

Склад редакційної колегії:

Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», головний редактор.

 

Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», заступник головного редактора.

 

Ївженко Юрій Васильович, науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», відповідальний секретар.

 

Гончарова Наталя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені І.Франка.

 

Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення педагогіки і психології вищої школи Академії педагогічних наук України.

 

Ельбрехт Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Жалдак Мирослав Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри інформатики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

 

Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу роботи із закладами післядипломної педагогічної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Кремінський Борис Георгійович, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу роботи з обдарованою молоддю ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України.

 

Леута Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

 

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті НАПН України.

 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Університету менеджменту освіти НАПН України.

 

Польтуржискі Йозеф, доктор хабілітований, доцент, професор Варшавського університету, декан факультету освіта Університетського коледжу імені Павла Влодковича, Плоцьк, Польща.

 

Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

 

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту професійної освіта НАПН України, член-кореспондент НАПН України.

 

Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу з проведення конкурсів навчальної літератури ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Чайковський Анатолій Степанович, доктор історичних наук професор, академік Української академії історичних наук України, проректор Національної академії внутрішніх справ України.

 

Контакти редакції: 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 36, каб. 317 (відділ з наукової роботи); тел. (044)248-23-09, (044)248-19-64; e-mail: P_education@ukr.net

 

Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2019. Вип. 93. – 260 с.

Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2019. – Вип. 92.– 252 с.

Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2019.– Вип. 91. – 270 с.

Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2018. Вип. 90. – 240 с.

Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2018. Вип. 89. – 304 с.

Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2018. Вип. 88. Частина 2 – 355 с.

Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2018. Вип. 88. Частина 1 – 360 с.

Наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України.–Київ, 2016. – Вип. 86. – 544 с.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×