Структура

Відділ кадрів Про відділ
Начальник відділу Косар Ганна Василівнаhr@imzo.gov.uaк.401т. 248-91-00

Юридичний відділ Про відділ 
Начальник відділук.104т. 248-25-11
Юридичний відділjur@imzo.gov.uaк.205т. 248-17-43
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
Головний бухгалтерДименко Лідія Василівнаfinance@imzo.gov.uaк.306т. 248-17-30
Планово-економічний секторЛобановська Людмила Петрівнак.307т. 248-17-25
Сектор розрахунківБешляга Світлана Анатоліївнак.307т. 248-17-25
Сектор обліку матеріальних цінностейШушпанова Світлана Валеріївнак.307т. 248-17-25
Відділ адміністративної роботи Про відділ 
Начальник відділу Калінчев Анатолій Андрійовичserwork@imzo.gov.uaк.108т. 248-17-45
Сектор документообігуТулайдан Ганна Дмитрівнак.110т. 248-25-13
Господарський секторДонець Катерина Леонідівнак.106т. 248-17-19
Сектор ІТ і телефоніїСацункевич Сергій Володимировичк.107т. 360-57-53
Сектор експлуатації будівельРешетілов Сергій Володимировичк.106т. 248-17-19
Сектор матеріально-технічного забезпеченняПоліщук Віктор Івановичк.106т. 248-17-19
Сектор з охорони праці та безпеки життєдіяльностіДуброва Наталія Йосипівнак.106т. 248-17-19
Відділ з питань інформаційної політики та комунікацій Про відділ
Начальник відділуЛещик Надія Всеволодівнаinfo@imzo.gov.uaк.102т. 248-25-19
Сектор електронних інформаційних ресурсівк.102т. 248-25-19
Сектор взаємодії з громадськістю та доступу до публічної інформаціїКовбасинська Альвіна Володимирівнак.102т. 248-25-19
Сектор взаємодії зі ЗМІБілей Наталія Василівнак.102т. 248-25-19
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення та контролю Про відділ 
Начальник відділуІвлєва Людмила Миколаївнаosvit.policy@imzo.gov.uaк.104 т. 248-25-11

Відділ конкурсних торгів та закупівель Про відділ 
Начальник відділуВареник Лариса Іванівнаimzo2tender@imzo.gov.uaк.103т. 248-17-41
Сектор електронних закупівельДашкієв Григорій Миколайовичк.103т. 248-17-41
Сектор тендерів і конкурсних торгівСтрілецька Юлія Вікторівнак.103т. 248-17-41
Відділ з наукової роботи Про відділ facebook3
Начальник відділуКирієнко Олександр Юрійовичresearch-department@imzo.gov.uaк.316т. 248-23-09
Сектор впровадження наукових досягнень в галузі освітиКарбовська Світлана Василівнак.104т. 248-25-11
Сектор науково-аналітичної роботиЗахарченко Олена Віталіївнак.316т. 248-23-09
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі
 Про відділ
Начальник відділуПархоменко Наталія Євгенівнаdpo@imzo.gov.uaк.303
Сектор дидактико-методичного супроводу
модернізації змісту освіти
Тарнавська Світлана Степанівнак.301т. 248-17-50
Сектор організаційно-методичного забезпечення
упровадження оновленого змісту освіти
Древаль Галина Федорівнак.301т. 248-17-50
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі
 Про відділ
Начальник відділуМихайловська
Неля Анатоліївна
zso@imzo.gov.ua
к. 209т. 248-21-61
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення змісту
гуманітарної освіти, зв’язків з діаспорою та адаптації біженців
к. 209т. 248-21-61
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти
Деревянко Вікторія Василівнак.211т. 248-21-61
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту вивчення іноземних мов
Шопулко Марія Никифорівнак. 209т. 248-21-61
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту природничої та математичної освіти
Забуга Наталія Іванівнак. 209т. 248-21-61
Сектор забезпечення організаційних заходів
щодо здійснення експертизи навчально-методичної літератури
Паньков Андрій Вікторовичк. 209т. 248-21-61
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти Про відділ facebook3
Начальник відділуДмітрієва Маріанна Валеріївнаospotreby@imzo.gov.uaк. 203т. 248-20-35
Сектор навчально-методичного забезпечення змісту освіти
дітей з особливими потребами
Єрмаков Іван Гнатович к. 201т. 248-27-03
Сектор забезпечення корекційно-розвиткової роботиАпенько Анастасія Анатоліївнаa_apenko@imzo.gov.uaк.201ат. 248-26-15
Відділ інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Про відділ
Начальник відділуКириленко Світлана Володимирівнаvchytel@imzo.gov.uaк.212т. 248-18-12
Сектор експериментальної педагогікиКіян Ольга Іванівнак.212т. 248-18-12
Сектор вчительської професійної майстерності
та авторського педагогічного новаторства
Косьмій Олена Михайлівна к.212т. 248-18-12
Сектор організаційної культури та етики
педагогічних працівників
Семчук Надія Іванівнаn.semchuk@imzo.gov.uaк.212т. 248-18-12
Відділ міжнародного співробітництва, наукового та навчально-методичного забезпечення освітніх потреб національних меншин Про відділ facebook3
Начальник відділуПилипенко Тетяна Іванівнаin@imzo.gov.uaк.213т. 248-18-53
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
вивчення мов національних меншин
Фоміна Світлана Петрівнаmova@imzo.gov.uaк.213т. 248-18-53
Сектор міжнародних зв’язківКравченко Наталія Адамівна int_relations@imzo.gov.uaк.310
Відділ цифрових освітньо-наукових систем Про відділ 
Начальник відділуАнтіпов Артем Олександровичк.202т. 248-21-67
Відділ науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури Про відділ 
Начальник відділуНиколюк Ольга Василівнаnavchalna_kniga@imzo.gov.uaк.101т. 248-25-27
Сектор інформаційно-ресурсного
забезпечення видання навчальної літератури
Яресько Ольга Миколаївнак.101т. 248-25-27
Сектор науково-аналітичної роботи
з видання навчальної літератури
Мартинюк Оксана Вікторівнак.101т. 248-25-27
Сектор по контролю за доставкою навчальної літературиШеляг Галина Анатоліївнак.101т. 248-25-27
Відділ STEM-освіти Про відділ facebook3
Начальник відділуПатрикеєва Олена Олександрівнаstem@imzo.gov.uaк.208т. 248-18-16
Сектор підготовки вчителів STEM-освітиВасилашко Ірина Павлівнак.206т. 248-24-65
Сектор науково-методичного забезпечення STEM-освітиЛозова Оксана Володимирівнак.206т. 248-24-65
Сектор дослідження освітніх процессівЧерноморець Валентина Василівнак.206т. 248-24-65
Відділ менеджменту освіти Про відділ
Начальник відділуДовгорук Олена Анатоліївнаvmo@imzo.gov.uaк.302т. 245-41-92
Сектор менеджменту у дошкільній та загальній середній освітіФурман Ганна Іванівнат. 481-32-12
Сектор менеджменту у професійно-технічній та вищій освітіКушніренко Тетяна Федорівнат. 236-60-08
Відділ проектного управління Про відділfacebook3
Начальник відділуПушкарьова Тамара Олексіївнаproject@imzo.gov.uaк.308т. 248-17-39
Сектор проектування моделей підготовки педагогічних кадрівКлясен Наталія Леонідівнак.207т. 248-24-16
Сектор проектування навчально-виховного процесук.207т. 248-24-16
Сектор проектування стратегічного розвитку освітиХоменко
Володимир Васильович
к.207т. 248-24-16
Відділ роботи з обдарованою молоддю
 Про відділ
Начальник відділуМистюк Світлана Петрівнаobdarovani@imzo.gov.uaк.214т. 248-18-13
Сектор науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддюк.214т. 248-18-13
Сектор організаційно-методичної роботиГінетова Тетяна Леонтіївнак.214т. 248-18-13
Відділ організації масових заходів Про відділ 
Начальник відділуАртеменко Олена Анатоліївнаorg.ua@imzo.gov.uaк.404т. 248-26-55
Відділ роботи із закладами післядипломної педагогічної освіти Про відділ 
Начальник відділуНауменко Григорій Григоровичviddilppo@imzo.gov.uaк.319т. 248-60-70
Сектор координації діяльності регіональних навчальних закладів
післядипломної педагогічної освіти
Гончаренко Наталія Миколаївнак.307т. 248-60-70
Сектор взаємодії з об’єднаними територіальними громадами
та опорними школами
Гунько Лілія Вікторівнак.307т. 248-60-70
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Про відділ 
Начальник відділуПаржницький Віктор Валентинович
profosvita@imzo.gov.uaк.403т. 248-91-16
Заступник начальника відділуПятничук Тетяна Володимирівнак.319б
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
модернізації змісту підготовки молодших спеціалістів
Котоловець Людмила Олексіївнаvmolspec@ukr.netк.311т. 248-21-69
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
модернізації змісту професійної освіти
Багмут Ольга Миколаївнак.402т. 248-24-31
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
інноваційної освітньої діяльності професійної освіти
та організації видання навчальної літератури
Астряб Юрій Сергійовичк.311т. 248-21-69
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
організації навчального процесу професійної освіти
к.402т. 248-24-31
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Про відділfacebook3
Начальник відділуКорецька Леся Володимирівнаedchild@imzo.gov.uaк.406т. 248-21-38
Сектор змісту позашкільної освіти та гурткової роботиДейдиш Лариса Анатоліївнак.316т. 248-24-68
Сектор національно-патріотичного виховання Волик Іван Анатолійовичк.316т. 248-24-68
Сектор фізичного виховання та спортуГанчева Влада Ігорівнак.221т. 248-21-80
Сектор громадянської освіти та виховної роботи Обдула Тетяна Миколаївнак.316т. 248-24-68
Відділ модернізації вищої освіти Про відділ facebook3
Начальник відділуv.osvita@imzo.gov.uaк.314т. 248-19-64
Сектор освіти в галузях природничо-математичної та аграрної освіти Дараган Тетяна Петрівнак.312т.248-25-96
Сектор з галузей соціально-економічної освітик.314т. 248-19-64
Сектор освіти в галузях інженерії, технологій та виробництваСолоденко Алла Костянтинівна к.312-ат. 248-21-79
Сектор з галузей гуманітарної та педагогічної освітиБуянова Галина Володимирівнак.312-ат. 248-21-79
Сектор олімпіад та молодих вченихЮдіна Світлана Павлівнак.318т.248-19-21
Відділ цифрової освіти та ІКТПро відділ facebook3
Начальник відділуКосик Вікторія Миколаївнаdigital@imzo.gov.uaк. 409т. 248-91-18
Сектор цифрових технологій в освітіПерегуда Наталія Ігорівнак. 408т. 248-91-18
Сектор розвитку інформаційно-цифрової компетентності Тропіна Ірина Вікторівнак. 408т. 248-91-18
Сектор електронних освітніх ресурсівМельник Оксана Миколаївнак. 409т. 248-91-18
Відділ засобів навчання та обладнання  Про відділ 
Начальник відділуНаконечна Галина Мирославівна zasoby@imzo.gov.uaк. 405т. 248-22-75
Сектор засобів навчанняЧуприна Ольга Борисівнак. 407т. 248-21-29
Сектор обладнання загального та навчального призначенняКасмініна-Юрко Тетяна Сергіївнак. 405т. 248-22-75
Сектор програмного забезпечення засобів навчанняк. 407т. 248-21-29
Відділ психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи Про відділ facebook3
Начальник відділуФлярковська Ольга Василівнаpsychologos@imzo.gov.uaк. 204т. 248-21-95
Сектор психологічного супроводу навчально-виховного процесуГончарова Неля Петрівнак. 204т. 248-21-95
Сектор соціально-педагогічної роботиМельничук Вікторія Олексіївнак. 204т. 248-21-95
Відділ електронних освітніх ресурсів Про відділ 
Начальник відділуКитайцев Олег Миколайовичeer@imzo.gov.uaк. 408т. 248-91-18
Науково-видавничий відділПро відділ
Начальник відділуПугач Анжеліна Володимирівнаnvd@imzo.gov.ua
к.319-б
Вчена рада Про Вчену раду 
Вчений секретарБережна Таміла Іванівнаvr@imzo.gov.uaк.319-бт. 248-23-09
Філії інституту     
Дніпропетровська філіяГончарова Алла Вікторівнаdnipro@imzo.gov.ua49064,
м. Дніпропетровськ, вул.Калініна, 55
т. (0562)361416
Дрогобицька філіяХлопек Адам Броніславовичdrohobych@imzo.gov.ua82100, Львівська область. м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 9т. (03244)50177
Закарпатська філіяСоломка Тіберій Васильовичzakarpattia@imzo.gov.ua88017, Закарпатська область, м. Ужгород, вул.Університетська,14, к.337 т.(03122)42352
Одеська філіяБучацька Тетяна Григорівнаodessa@imzo.gov.ua65014, м. Одеса,
пров. Нахімова, 8, к.24
т.(048)7294510
т.(048)7173925
Чернівецька філіяТарангул Любов Миколаївнаchernivtsi@imzo.gov.ua58001, м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 5, к.4
т.(0372)551708
т.(0372)551707
facebook3

 

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×