Структура

Відділ кадрів  
Начальник відділу Косар Ганна Василівнаhr@imzo.gov.uaк.401т. 248-91-00
Юридичний відділ  
Начальник відділуДусь Владислав Валерійовичjur@imzo.gov.uaк.205т. 248-17-43
Гончар Богдан Володимировичк.205т. 248-17-43
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
Головний бухгалтерДименко Лідія Василівнаfinance@imzo.gov.uaк.306т. 248-17-30
Планово-економічний секторЛобановська Людмила Петрівнак.307т. 248-17-25
Сектор розрахунківБешляга Світлана Анатоліївнак.307т. 248-17-25
Сектор обліку матеріальних цінностейТкаченко Ірина Віталіївнак.307т. 248-17-25
Відділ адміністративної роботи Про відділ 
Начальник відділу Калінчев Анатолій Андрійовичserwork@imzo.gov.uaк.108т. 248-17-45
Сектор документообігуМуквич Оксана Миколаївнак.110т. 248-25-13
Господарський секторДонець Катерина Леонідівнак.106т. 248-17-19
Сектор ІТ і телефоніїСацункевич Сергій Володимировичк.107т. 360-57-53
Сектор експлуатації будівельРешетілов Сергій Володимировичк.106т. 248-17-19
Сектор матеріально-технічного забезпеченняНовицький Іван Івановичк.106т. 248-17-19
Сектор з охорони праці та безпеки життєдіяльностіДуброва Наталія Йосипівнак.106т. 248-17-19
Відділ з питань інформаційної політики та комунікацій Про відділ 
Начальник відділуКотович Володимир Миколайовичinfo@imzo.gov.uaк.102т. 248-25-19
Сектор електронних інформаційних ресурсівЗикова Тетяна Володимирівнак.102т. 248-25-19
Сектор взаємодії з громадськістю
та доступу до публічної інформації
Ковбасинська Альвіна Володимирівнак.102т. 248-25-19
Сектор взаємодії зі ЗМІк.102т. 248-25-19
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення та контролю Про відділ 
Начальник відділуМатат Дар'я Дмитрівнаosvit.policy@imzo.gov.uaк.104 т. 248-25-11
Відділ конкурсних торгів та закупівель Про відділ 
Начальник відділуВареник Лариса Іванівнаimzo2tender@imzo.gov.uaк.103т. 248-17-41
Сектор електронних закупівельк.103т. 248-17-41
Сектор тендерів і конкурсних торгівк.103т. 248-17-41
Відділ з наукової роботи Про відділ facebook3
Начальник відділуresearch-department@imzo.gov.uaк.316т. 248-23-09
Сектор впровадження наукових досягнень в галузі освітиКарбовська Світлана Василівнак.104т. 248-25-11
Сектор науково-аналітичної роботиЗахарченко Олена Віталіївнак.316т. 248-23-09
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі
 Про відділ
Начальник відділуПархоменко Наталія Євгенівнаdpo@imzo.gov.uaк.303
Сектор дидактико-методичного супроводу
модернізації змісту освіти
Тарнавська Світлана Степанівнак.301т. 248-17-50
Сектор організаційно-методичного забезпечення
упровадження оновленого змісту освіти
Древаль Галина Федорівнак.301т. 248-17-50
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі
 Про відділ
Начальник відділуМихайловська
Неля Анатоліївна
zso@imzo.gov.ua
к. 209т. 248-21-61
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення змісту
гуманітарної освіти, зв’язків з діаспорою та адаптації біженців
к. 209т. 248-21-61
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти
Деревянко Вікторія Василівнак.211т. 248-21-61
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту вивчення іноземних мов
Шопулко Марія Никифорівнак. 209т. 248-21-61
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту природничої та математичної освіти
Забуга Наталія Іванівнак. 209т. 248-21-61
Сектор забезпечення організаційних заходів
щодо здійснення експертизи навчально-методичної літератури
к. 209т. 248-21-61
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти Про відділ facebook3
Начальник відділуДмітрієва Маріанна Валеріївнаospotreby@imzo.gov.uaк.203т. 248-20-35
Сектор навчально-методичного забезпечення змісту
освіти дітей з особливими потребами
Єрмаков Іван Гнатович к.201т. 248-27-03
Сектор забезпечення корекційно-розвиткової роботит. 248-26-15
Відділ інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Про відділ
Начальник відділуКириленко Світлана Володимирівнаvchytel@imzo.gov.uaк.212т. 248-18-12
Сектор експериментальної педагогікиКіян Ольга Іванівнак.212т. 248-18-12
Сектор вчительської професійної майстерності
та авторського педагогічного новаторства
Косьмій Олена Михайлівна к.212т. 248-18-12
Сектор організаційної культури та етики
педагогічних працівників
к.212т. 248-18-12
Відділ міжнародного співробітництва, наукового та навчально-методичного забезпечення освітніх потреб національних меншин Про відділ facebook3
Начальник відділуПилипенко Тетяна Іванівнаin@imzo.gov.uaк.213т. 248-18-53
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
вивчення мов національних меншин
Фоміна Світлана Петрівнаmova@imzo.gov.uaк.213т. 248-18-53
Сектор міжнародних зв’язківint_relations@imzo.gov.uaк.213т. 248-18-53
Відділ цифрових освітньо-наукових систем Про відділ 
Начальник відділуАнтіпов Артем Олександровичos@imzo.gov.uaк.202т. 248-21-67
Відділ науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури Про відділ 
Начальник відділуНиколюк Ольга Василівнаnavchalna_knyha@imzo.gov.uaк.101т. 248-25-27
Сектор інформаційно-ресурсного
забезпечення видання навчальної літератури
Яресько Ольга Миколаївнак.101т. 248-25-27
Сектор науково-аналітичної роботи
з видання навчальної літератури
Мартинюк Оксана Вікторівнак.101т. 248-25-27
Сектор по контролю за доставкою навчальної літературиШеляг Галина Анатоліївнак.101т. 248-25-27
Відділ STEM-освіти Про відділ facebook3
Начальник відділуПатрикеєва Олена Олександрівнаstem@imzo.gov.uaк.208т. 248-18-16
Сектор підготовки вчителів STEM-освітиВасилашко Ірина Павлівнак.206т. 248-24-65
Сектор науково-методичного забезпечення STEM-освітиЛозова Оксана Володимирівнак.206т. 248-24-65
Сектор дослідження освітніх процессівЧерноморець Валентина Василівнак.206т. 248-24-65
Відділ менеджменту освіти Про відділ
Начальник відділуДовгорук Олена Анатоліївнаvmo@imzo.gov.uaк.302т. 245-41-92
Сектор менеджменту у дошкільній та загальній середній освітіФурман Ганна Іванівнат. 481-32-12
Сектор менеджменту у професійно-технічній та вищій освітіКушніренко Тетяна Федорівнат. 236-60-08
Відділ проектного управління Про відділfacebook3
Начальник відділуПушкарьова Тамара Олексіївнаproject@imzo.gov.uaк.308т. 248-17-39
Сектор проектування моделей підготовки педагогічних кадрівКлясен Наталія Леонідівнак.207т. 248-24-16
Сектор проектування навчально-виховного процесук.207т. 248-24-16
Сектор проектування стратегічного розвитку освітик.207т. 248-24-16
Відділ роботи з обдарованою молоддю
 Про відділ
Начальник відділуМистюк Світлана Петрівнаobdarovani@imzo.gov.uaк.214т. 248-18-13
Сектор науково-методичного забезпечення
роботи з обдарованою молоддю
Черкаська Людмила Станіславівнак.214т. 248-18-13
Сектор організаційно-методичної роботиГінетова Тетяна Леонтіївнак.214т. 248-18-13
Відділ організації масових заходів Про відділ 
Начальник відділуАртеменко Олена Анатоліївнаorg.ua@imzo.gov.uaк.404т. 248-26-55
Відділ роботи із закладами післядипломної педагогічної освіти Про відділ 
Начальник відділуНауменко Григорій Григоровичviddilppo@imzo.gov.uaк.319Ат. 248-10-35
Сектор координації діяльності регіональних навчальних
закладів післядипломної педагогічної освіти
Сектор взаємодії з об’єднаними територіальними громадами
та опорними школами
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Про відділ 
Начальник відділуПаржницький
Віктор Валентинович
profosvita@imzo.gov.uaк.403т. 248-91-16
Заступник начальника відділуПятничук
Тетяна Володимирівна
к.319Б
Сектор наукового та навчально-методичного
забезпечення модернізації змісту підготовки
молодших спеціалістів
Котоловець
Людмила Олексіївна
vmolspec@ukr.netк.311т. 248-21-69
Сектор наукового та навчально-методичного
забезпечення модернізації змісту професійної освіти
Багмут Ольга Миколаївнак.402т. 248-24-31
Сектор наукового та навчально-методичного
забезпечення інноваційної освітньої діяльності
професійної освіти та організації видання навчальної літератури
Астряб Юрій Сергійовичк.311т. 248-21-69
Сектор наукового та навчально-методичного
забезпечення організації навчального процесу
професійної освіти
Мєденці Наталія Вікторівнак.402т. 248-24-31
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Про відділfacebook3
Начальник відділуКорецька Леся Володимирівнаedchild@imzo.gov.uaк.406т. 248-21-38
Сектор змісту позашкільної освіти та гурткової роботиДейдиш Лариса Анатоліївнак.316т. 248-24-68
Сектор національно-патріотичного виховання Волик Іван Анатолійовичк.316т. 248-24-68
Сектор фізичного виховання та спортуГанчева Влада Ігорівнак.221т. 248-21-80
Сектор громадянської освіти та виховної роботи Обдула Тетяна Миколаївнак.316т. 248-24-68
Відділ модернізації вищої освіти Про відділ facebook3
Начальник відділу
Шапошников
Костянтин Сергійович
v.osvita@imzo.gov.uaк.314т. 248-19-64
Сектор освіти в галузях природничо-математичної,
аграрної та економічної освіти
Дараган Тетяна Петрівнак.312т.248-25-96
Сектор в галузях гуманітарно-педагогічної
освіти та інженерії
Буянова Галина Володимирівнак.312Ат. 248-21-79
Сектор олімпіад та молодих вченихЮдіна Світлана Павлівнак.318т.248-19-21
Відділ цифрової освіти та ІКТПро відділ facebook3
Начальник відділуМельник Оксана Миколаївнаdigital@imzo.gov.uaк. 409т. 248-91-18
Сектор цифрових технологій в освітік. 408т. 248-91-18
Сектор розвитку інформаційно-цифрової компетентності Тропіна Ірина Вікторівнак. 408т. 248-91-18
Сектор електронних освітніх ресурсівк. 409т. 248-91-18
Відділ засобів навчання та обладнання  Про відділ 
Начальник відділуНаконечна Галина Мирославівна zasoby@imzo.gov.uaк.405т. 248-22-75
Сектор засобів навчанняЧуприна Ольга Борисівнак.407т. 248-21-29
Сектор обладнання загального та навчального призначенняк.405т. 248-22-75
Сектор програмного забезпечення засобів навчанняКрамаренко Ірина Сергіївнак.407т. 248-21-29
Відділ психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи Про відділ facebook3
Начальник відділуФлярковська Ольга Василівнаpsychologos@imzo.gov.uaк.204т. 248-21-95
Сектор психологічного супроводу
навчально-виховного процесу
Гончарова Неля Петрівнак.204т. 248-21-95
Сектор соціально-педагогічної роботиМельничук Вікторія Олексіївнак.204т. 248-21-95
Відділ електронних освітніх ресурсів Про відділ 
Начальник відділуПаньков Андрій Вікторовичeer@imzo.gov.uaк.112т.(063)9933366
Науково-видавничий відділПро відділ
Начальник відділуПугач Анжеліна Володимирівнаnvd@imzo.gov.ua
к.319Б
Вчена рада Про Вчену раду 
Вчений секретарБережна Таміла Іванівнаvr@imzo.gov.uaк.319Бт. 248-23-09
Філії інституту     
Дніпровська філіяГончарова Алла Вікторівнаdnipro@imzo.gov.ua49064,
м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 55, центральний корпус, к.313
т. (0562)361416
т.(095)258-32-85
Дрогобицька філіяХлопек Адам Броніславовичdrohobych@imzo.gov.ua82100, Львівська область. м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 9т. (03244)50177
Закарпатська філіяСоломка Тіберій Васильовичzakarpattia@imzo.gov.ua88017, Закарпатська область, м. Ужгород, вул.Університетська,14, к.337 т.(03122)42352
Одеська філіяБучацька Тетяна Григорівнаodessa@imzo.gov.ua65014, м. Одеса,
пров. Нахімова, 8, к.24
т.(048)7294510
т.(048)7173925
Чернівецька філіяТарангул Любов Миколаївнаchernivtsi@imzo.gov.ua58001, м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 5, к.4
т.(0372)551708
т.(0372)551707
facebook3

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×