Наукові видання

З метою публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень наукових працівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників, аспірантів, студентів з питань сучасної науки, а також забезпечення наукових й інформаційних потреб суспільства у знаннях, здобутих під час науково-дослідницької діяльності в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», засновано збірники наукових праць «Проблеми освіти» та «Нові технології навчання».

Публікація статей, повідомлень та рецензій здійснюється БЕЗКОШТОВНО.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×