Результати онлайн-опитування «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії»

В умовах нових трансформаційних процесів у державі зростають вимоги до якості вищої освіти, виконанню яких сприяє оновлена нормативно-правова база, а саме, імплементація Закону України «Про вищу освіту», зокрема в частині автономії закладів вищої освіти.

Автономія ЗВО передбачає рівень необхідного самоврядування в прийнятті рішень, що стосуються наукової діяльності, розроблення освітніх програм, адміністративної діяльності та з відповідними системами, особливо щодо державних фінансових джерел, академічних свобод і прав людини.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» у 2019 році в межах виконання НДР «Впровадження університетської автономії в контексті децентралізації управління ЗВО, демократизації освітнього процесу, підвищення відповідальності за якість освіти»  провела серед науково-педагогічних працівників та студентів ЗВО онлайн-опитування на тему: «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії» з метою визначення стану впровадження чотирьох вимірів унверситетської автономії: академічної, організаційної, кадрової і фінансової  автономії та ставлення студентів до організації роботи студентського самоврядування в ЗВО України.

У відповідях на питання, які стосувались впровадження університетської автономії та студентського самоврядування простежувались як позитивні так  негативні чи нейтральні відповіді.

Відгук на онлайн-опитування був масовим, науково-педагогічні працівники та студенти активно долучились до опитування. Завдяки проведеному опитування було здійснено «зворотній зв’язок”,  завдяки чому ми отримали інформацію щодо  стану впровадження університетської автономії в ЗВО України. На відкриті питання відповіді респондентів були різноманітними, тому у підсумкових звітах про результати опитування ми надали  відповіді повністю, виключивши лише прямі повтори та повтори за змістом. На нашу думку, це дає  змогу побачити різноманітну палітру ставлення до питань впровадження університетської автономії.

Дякуємо всім небайдужим освітянам, які взяли участь в опитуванні «Впровадження університетської автономії в контексті децентралізації управління ЗВО, демократизації освітнього процесу, підвищення відповідальності за якість освіти» !

Результати всеукраїнського онлайн-опитування  «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії» серед  науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Результати всеукраїнського онлайн-опитування  «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії» серед  студентів закладів вищої освіти.

Довідкові та інформаційно-аналітичні  матеріали з питань щодо впровадження основних етепів автономії закладів вищої освіти.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×