Наукова робота

Наукова робота в Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» здійснюється відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та спрямована на реалізацію науково-дослідного, науково-методичного, науково-просвітницького, інформаційно-видавничого напрямів. Її результатами є достатньо широкий спектр готової наукової продукції: від інформаційно-аналітичних матеріалів, поданих у формі офіційних листів, до синтетичних наукових праць, монографій. Тому з метою визначення основних засад організації та проведення наукової роботи, удосконалення порядку її планування, організації, координації та контролю в Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» було розроблено і затверджено внутрішні нормативно-правові акти. Адже створення та впровадження наукових здобутків іноді потребує більш чіткого, вузькоспеціалізованого керівництва на кожному етапі наукового дослідження.

Підвищення якості наукової роботи залежить від наявності в установі наукових шкіл, які продукують дослідження певного напряму і стилю, здійснюють підготовку наукових кадрів (аспірантів, кандидатів та докторів наук). Цей аспект діяльності Інституту регламентується також окремим документом.

Для управління й аналізу реалізації всіх дослідницьких програм ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», удосконалення та підвищення ефективності діяльності наукових працівників Інституту за визначеними для специфіки установи параметрами розроблено спеціальний механізм обрахунку ефективності діяльності наукового підрозділу.

Комплексне виконання приписів нормативно-правових документів дасть змогу суттєво підвищити науковий потенціал та ефективність наукової роботи в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×