Наукові дослідження

У Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» функціонує 17 наукових відділів та 5 філій. Станом на 1 січня 2018 р. до здійснення науково-дослідної роботи було залучено 129 наукових працівників, з них 45 − мають науковий ступінь кандидата наук, 8 − доктора наук, на умовах сумісництва залучено 10 наукових працівників, з них 4 доктори наук, 6 кандидатів наук.

Відповідно до схваленої Вченою радою ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 5 від 30 листопада 2017) «Програми розвитку наукової діяльності» стратегічною метою Інституту на 2018−2020 роки є науково-методичний супровід модернізації змісту освіти, зміцнення позицій Інституту як центру-лідера науково-дослідного, науково-методичного, інформаційно-консультаційного забезпечення формування змісту національної освіти України з розвиненим науково-кадровим й інноваційним потенціалом, здатним на сучасному рівні вирішувати завдання впровадження та реалізації державних вимог та освітніх стандартів в освітній процес.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×