Наукові дослідження

У Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» функціонує 17 наукових відділів та 5 філій. Станом на 1 січня 2018 р. до здійснення науково-дослідної роботи було залучено 129 наукових працівників, з них 45 − мають науковий ступінь кандидата наук, 8 − доктора наук, на умовах сумісництва залучено 10 наукових працівників, з них 4 доктори наук, 6 кандидатів наук.

Відповідно до схваленої Вченою радою ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 5 від 30 листопада 2017) «Програми розвитку наукової діяльності» стратегічною метою Інституту на 2018−2020 роки є науково-методичний супровід модернізації змісту освіти, зміцнення позицій Інституту як центру-лідера науково-дослідного, науково-методичного, інформаційно-консультаційного забезпечення формування змісту національної освіти України з розвиненим науково-кадровим й інноваційним потенціалом, здатним на сучасному рівні вирішувати завдання впровадження та реалізації державних вимог та освітніх стандартів в освітній процес.

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×