Загальна інформація

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”  утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» на базі державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

Інститут, відповідно до наказу МОН від 17 січня 2015 року № 31 «Деякі питання утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики», є правонаступником державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти».

Інститут є державною  установою.
Повна назва: 

українською мовою: Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”;

англійською мовою: State Scientific Institution «Institute of education content modernization»

Скорочена назва Інституту 

українською мовою: ІМЗО;
англійською мовою: IECM

СТАТУТ:

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” має свій Статут, затверджений наказом МОН від 20.03.2023 № 320

АТЕСТАЦІЯ: 

«За результатами державної атестації наукових установ, проведеної 17 травня 2022 року, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» визнана такою, що пройшла державну атестацію з атестаційною оцінкою 3.63/3.74. Наукову установу віднесено до ІІ класифікаційної групи (наказ МОН України від 26.05.2022 № 491)».

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НАУКОВИХ УСТАНОВ

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” включена до Державного реєстру наукових установ яким надається підтримка держави.

 

Наказ МОН від 30.07.2021 № 112-л “Про ліцензування освітньої діяльності”

 

МЕТА діяльності Інституту:

Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку, соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок та впровадження їхніх результатів.

 

Основні завдання діяльності Інституту:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково- технічних (експериментальних) розробок з реалізації завдань державних цільових програм та на замовлення органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших організацій;
 • участь у модернізації та впровадженні освітніх програм для закладів загальної середньої освіти;
 • сприяння та підтримка впровадження результатів наукових досліджень в освітню практику;
 • адміністрування та підтримка функціонування Національної освітньої електронної платформи;
 • здійснення нормативно-правових, науково-методичних і організаційних заходів щодо видання та доставки до структурних підрозділів освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Автономної Республіки Крим підручників і посібників, виданих за кошти Державного бюджету України;
 • надання освітніх (підготовка докторів філософії та докторів наук) та консультативно-аналітичних послуг юридичним та фізичним особам, у тому числі на платній основі відповідно до встановленого законодавством порядку;
 • організація і проведення наукових, науково-практичних та науково- методичних заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів);
  випуск друкованих або електронних наукових, науково-популярних, науково-методичних, інформаційно-аналітичних видань за результатами діяльності Інституту;
 • проведення просвітницької діяльності щодо ознайомлення громадськості з результатами розробок і впровадження інновацій в освіті;
 • представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань модернізації освіти на міжнародному рівні;
 • сприяння розвитку і збереженню наукової інфраструктури;
 • налагодження зв’язків та співпраця з науковими установами та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти, науки, педагогіки і психології з укладанням відповідних угод.

В Інституті створена та діє Вчена рада, яка є колегіальним органом управління науковою  і науково-технічною діяльністю, виконує консультативно-дорадчі дорадчі функції.

Кількість членів Вченої ради становить 25 осіб. Не менш як три чверті складу Вченої ради обирають загальні збори колективу наукових працівників Інституту шляхом таємного голосування відносною більшістю голосів, решту членів – директор Інституту призначає наказом.

Директор, заступник директора з наукової роботи, вчений секретар Інституту є членами Вченої ради за посадою. До складу Вченої ради Інституту також входять голова Ради молодих вчених та голова Первинної профспілкової організації Інституту, можуть входити провідні вчені, керівники закладів можуть входити провідні вчені, керівники закладів освіти і наукових установ, які не працюють в Інституті, за умови обрання або призначення їх до складу Вченої ради.

Голову, його заступника та вченого секретаря Вченої ради обирають таємним голосуванням з числа її членів.

ПРО СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» на 2023-2028 роки

ПЛАН ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ В ДНУ “ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ”

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×