Загальна інформація

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”  утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 687 «Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики» на базі державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

Інститут, відповідно до наказу МОН від 17 січня 2015 року № 31 «Деякі питання утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики», є правонаступником державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти».

Інститут є державною  установою.
Повна назва: 

українською мовою: Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”;

англійською мовою: State Scientific Institution «Institute of education content modernization»

Скорочена назва Інституту 

українською мовою: ІМЗО;
англійською мовою: IECM

СТАТУТ:

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” має свій Статут, затверджений наказом МОН від 16.11.2020 № 1411

АТЕСТАЦІЯ: 

За результатами  державної атестації, проведеної 22 травня 2019 року  Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” визнаєтся такою, що прошла державну атестацію з атестаційною оцінкою 3.34/3.43. Наукову установу віднесено до ІІ класифікаційної групи (наказ МОН від 31.05.2019 № 768 “Про результати державної атестації наукових установ”).

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НАУКОВИХ УСТАНОВ

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” включена до Державного реєстру наукових установ яким надається підтримка держави (наказ МОН від 25.06.2019 № 889)

 

МЕТА діяльності Інституту:

Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

 

Основні завдання діяльності Інституту:

здійснення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з реалізації завдань державних цільових програм та на замовлення органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших організацій;

проведення науково-дослідної, проектної діяльності з пріоритетних напрямів розвитку освіти;

модернізація та впровадження освітніх програм для закладів загальної середньої освіти;

сприяння та підтримка впровадження результатів наукових досліджень в освітню практику;

адміністрування та підтримка функціонування Національної освітньої електронної платформи;

здійснення нормативно-правових, науково-методичних і організаційних заходів щодо видання та доставки до структурних підрозділів освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій підручників і посібників, виданих за кошти Державного бюджету України;

надання освітніх (підготовка докторів філософії та докторів наук) та консультативно-аналітичних послуг юридичним та фізичним особам, у тому числі на платній основі відповідно до встановленого законодавством порядку;

організація і проведення наукових, науково-практичних та науково-методичних заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів);

випуск друкованих або електронних наукових, науково-популярних, науково-методичних, інформаційно-аналітичних видань за результатами діяльності Інституту;

проведення науково-просвітницької діяльності щодо ознайомлення громадськості з результатами розробок і впровадження інновацій в освіті;

представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань модернізації освіти на міжнародному рівні;

сприяння розвитку і збереженню наукової інфраструктури;

налагодження зв’язків та співпраця з науковими установами та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти, науки про освіту, педагогіки і психології з укладанням відповідних угод.

 

В Інституті діє Вчена рада. Вчена рада Інституту створена з метою прийняття колегіальних рішень з основних напрямів реалізації державної політики у галузі національної освіти, науково-методичного забезпечення змісту освіти, модернізації навчання та професійної підготовки фахівців, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання молодого покоління.
До складу Вченої ради входять: директор Інституту (голова), заступники директора, начальники відділів, керівники окремих структурних підрозділів, голова профспілкового комітету, провідні фахівці вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою), учений секретар.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×