Надання грифа

Для отримання грифа автор (автори), видавець (виробник, постачальник), видавництво або інші фізичні та юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, що мають виключні права на використання об’єкта грифування звертаються з листом-клопотанням до Інституту. 

У листі-клопотанні зазначають: повну назву та вид об’єкта грифування, автор(и) (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), тип закладу освіти, для якого призначено об’єкт грифування, інформація щодо наявності виключних прав на використання об’єкта грифування, контактний телефон та електронна пошта заявника.

Для навчальних видань та програм до листа-клопотання додають:

  • два примірники рукопису авторських/видавничих оригіналів або оригінал-макетів об’єктів грифування українською мовою, а також, у відповідних випадках, іноземними мовами, мовами корінних народів та національних меншин. Візуальні матеріали (ескізи ілюстрацій, малюнків, схем, фото або опис зображувального ряду тощо) мають бути розміщені на сторінках з відповідними текстами;
  • договір про надання послуг з проведення експертизи у двох примірниках, підписаних заявником (тільки для підручників, навчальних, навчально-методичних посібників);
  • інші документи за бажанням заявника (електронна версія (копія, аналог) об’єкта грифування, рецензії, редакційний висновок, копія Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір тощо).

Для електронних навчальних видань до листа-клопотання додають:

  • два примірники на цифрових носіях або відповідне посилання (у разі його розміщення на вебсайті, вебплатформі, хмарному середовищі тощо) з повним доступом до нього не менше двох осіб;
  • методичні рекомендації щодо використання об’єкта грифування в освітньому процесі;
  • інструкцію з інсталяції та/або настанову користувачу;
  • договір про надання послуг з проведення експертизи у двох примірниках, підписаних заявником;
  • інші документи за бажанням заявника (рецензії, акт експертної оцінки матеріальних носіїв інформації стосовно того, що матеріальні носії не містять (або містять) інформацію з обмеженим доступом (у тому числі персональні дані), копія Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір тощо).

Нормативна база

Наказ МОН від 20.07.2020 № 931 "Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2020 за № 1119/35402

Методичні рекомендації "Про здійснення комплексної експертизи об'єктів грифування (крім електронних) та критеріїв їх оцінювання з метою надання оцінки доцільності надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України"

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×