Збірник наукових праць «Нові технології навчання»

Адреса сайту: http://journal.org.ua/…

Свідоцтво про державну реєстрацію (переєстрацію) друкованого засобу масової інформації серія КВ № 22201 – 12101 ПР від 08 липня 2016 р.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН від 27 вересня 2021 № 1017), в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних досліджень у галузі педагогіки на здобуття наукових ступенів.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): 
ISSN 2710-3560 – друковане видання
ISSN 2710-3579 – електронне видання

 

Тематична спрямованість: узагальнення та поширення передового досвіду, впровадження нових технологій у навчання, що створює умови інтенсифікації та активізації освітнього процесу, реалізації психолого-педагогічних розробок у практиці викладання.

 

Редакційні вимоги до статей

 

Головний редактор: Кремінський Б. Г. – д-р пед. наук.

Редакційна колегія:

Аргіропоулос Д. (Італія) – доктор наук в галузі педагогіки, професор;

 

Вознюк О. В. – доктор педагогічних наук;

 

Гуржій А. М. – доктор технічних наук, професор, академік  НАПН України;

 

Дубасенюк О. А. – доктор педагогічних наук, професор;

 

Желанова В. В. – доктор педагогічних наук;

 

Завалевський Ю. І. –доктор педагогічних наук;

 

Ївженко Ю. В. – кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар);

 

Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор;

 

Коновальчук І. І. – доктор педагогічних наук;

 

Мельник О.М. – канд. пед. наук;

 

Мирончук Н. М. – доктор педагогічних наук;

 

Пушкарьова Т. О. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

 

Семчук С. І. – доктор педагогічних наук, професор;

 

Сидорчук Н. Г. – доктор педагогічних наук;

 

Удалова О. Ю. – кандидат педагогічних наук.

 

 

Контакти редакції: 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 36, каб. 316; тел. (044)248-24-68; e-mail: metody@ukr.net

 

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2020. Вип. 94. 338 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2020. Вип. 93. 184 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2019. Вип. 92. 324 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць/ ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2018. – Вип. 91.  – с. 272.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2017. – Вип. 90.  – с. 124.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 89. Частина 2. – с. 182.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 89. Частина 1. – с. 264.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 88. Частина 1. – с. 252.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 88. Частина 2. – с. 212.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 86. Частина 1. – с. 300.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×