Збірник наукових праць «Нові технології навчання»

Свідоцтво про державну реєстрацію (переєстрацію) друкованого засобу масової інформації серія КВ № 22201 – 12101 ПР від 08 липня 2016 р.

Фахове наукове видання у галузі педагогіки.

 

Тематична спрямованість: узагальнення та поширення передового досвіду, впровадження нових технологій у навчання, що створює умови інтенсифікації та активізації освітнього процесу, реалізації психолого-педагогічних розробок у практиці викладання.

 

Редакційні вимоги до статей

 

Склад редакційної колегії:

Кремінський Борис Георгійович, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу роботи з обдарованою молоддю ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», головний редактор.

 

Кириленко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», заступник головного редактора.

 

Ївженко Юрій Васильович, науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», відповідальний секретар.

 

Бурлачук Леонід Фокович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України.

 

Віньярскі Миколай, професор, доцент Коледжу виправної освіти у Варшаві, директор Інституту освіти та соціальної роботи, Варшава, Польща.

 

Гошовський Ярослав Олександрович, доктор психологічних наук, професор завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені І.Франка.

 

Ельбрехт Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу організації видання навчальної літератури ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Карамушка Людмила Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник освіти України.

 

Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу роботи із закладами післядипломної педагогічної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України з науково-інноваційної роботи.

 

Кушнаренко Наталя Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор Харківської державної академії культури.

 

Іщенко Тетяна Дем’янівна, кандидат педагогічних наук, професор, в.о. директора Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

 

Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології.

 

Ничкало Неля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, академік-секретар відділення педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

 

Паламар Лариса Максимівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української філології для неспеціальних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

 

Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

 

Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

Хоменко Микола Павлович, кандидат педагогічних наук, заступник директора Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

 

Широчин Валерій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

Контакти редакції: 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 36, каб. 317 (відділ з наукової роботи); тел. (044)248-23-09; e-mail: N_technology@ukr.net

 

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2019. Вип. 92. 324 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць/ ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2018. – Вип. 91.  – с. 272.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. – К., 2017. – Вип. 90.  – с. 124.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 89. Частина 2. – с. 182.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 89. Частина 1. – с. 264.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 88. Частина 1. – с. 252.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 88. Частина 2. – с. 212.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 86. Частина 1. – с. 300.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×