Результати онлайн-опитування «Студентське самоврядування та студентські організації у закладах вищої освіти»

В Україні накопичено значний досвід розвитку та становлення студентського самоврядування. Участь у роботі студентських організацій для здобувачів вищої освіти постає практичною школою здобуття самостійності, опанування управлінських умінь, розвитку творчого потенціалу особистості та є важливим чинником формування лідерських якостей, основ управлінської культури, необхідних для майбутньої професійної діяльності. З іншого боку, залучення органів студентського самоврядування до управління закладом вищої освіти (ЗВО) сприяє прозорості, відкритості прийнятті управлінських рішень стосовно організації освітнього процесу ЗВО, конструктивної співпраці студентського та викладацького колективів, а також розвитку ЗВО.

Студентство відіграє ключову роль під час виконання основних завдань у ЗВО, є виразником громадської думки, творцем цінностей сучасного і майбутнього, запорукою становлення громадянського суспільства.

У кожному ЗВО закріпилася певна модель студентського самоврядування в рамках якої студентство здійснює свою діяльність з реалізації функцій управління ЗВО та управління своїми справами, які виконуються ними відповідно до цілей і завдань, що стоять перед студентськими об’єднаннями.

З метою вивчення організаційних засад розвитку, спроможності органів студентського самоврядування та інших студентських організацій ЗВО, визначення ступеня активності студентських об’єднань в управлінні ЗВО в умовах воєнного стану, Інститутом модернізації змісту освіти в рамках виконання НДР на тему «Впровадження університетської автономії в контексті децентралізації управління ЗВО, демократизації освітнього процесу» у квітні-червні 2023 року було проведено опитування лідерів органів студентського самоврядування, студентських профспілкових організацій, наукових товариств здобувачів вищої освіти ЗВО. Дослідження діяльності органів студентського самоврядування та студентських організацій може бути використане для подальших дискусій, обговорення оптимальної структури органів студентського самоврядування та їх напрямів діяльності у вітчизняних ЗВО, зацікавлених у розвитку даного органу управління.

Заєць С. В., Бережна Т. І. Результати онлайн-опитування «Студентське самоврядування та студентські організації у закладах вищої освіти». Аналітичний звіт /за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. К. С. Шапошникова. Київ : ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2023. 43  с. (електронне видання)

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×