Доступ до публічної інформації

Інститут модернізації змісту освіти надає публічну інформацію керуючись:

Надання публічної інформації  здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа подає запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді;

Форма письмового запиту на інформацію для фізичних осіб;

Форма письмового запиту на інформацію для обєднаннь громадян;

Форма письмового запиту на інформацію для юридичних осіб.

Поштова адреса для запитів на отримання публічної інформації: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 36.

Електронна адреса для запитів на отримання публічної інформації: zapyt@imzo.gov.ua

 

Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді;

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI
Запит на отримання публічної інформації
Запитувач: (*прізвище, ім'я та по-батькові - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я та по-батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)
*Контактний телефон:
Поштова адреса (для отримання відповіді поштою)
*Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого робиться запит, якщо запитувачу це відомо
Відповідь надіслати:
Увага! Не приймаються до розгляду звернення, оформлені з порушенням статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Запит, надісланий наприкінці робочого дня (після 17-00) або у позаробочий час, буде прийнято до розгляду у наступний після його надходження робочий день.
(*- поля для обов'язкового заповнення)
Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×