Доступ до публічної інформації

Інститут модернізації змісту освіти надає публічну інформацію керуючись:

Надання публічної інформації  здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI форма для подання інформаційного запиту у електронному виді повинна містити наступні дані:

Запитувач: (*прізвище, ім’я та по-батькові – для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім’я та по-батькові представника організації – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)
*E-mail адреса:
*Контактний телефон:
Поштова адреса (для отримання відповіді поштою)
*Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого робиться запит, якщо запитувачу це відомо
Відповідь надіслати: E-mail або (та) поштою

Підпис і дату.

Увага! Не приймаються до розгляду звернення, оформлені з порушенням статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Запит, надісланий наприкінці робочого дня (після 17-00) або у позаробочий час, буде прийнято до розгляду у наступний після його надходження робочий день.

Поштова адреса для запитів на отримання публічної інформації: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 36.

Електронна адреса для запитів на отримання публічної інформації: zapyt@imzo.gov.ua

 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×