Наукові школи

Наукова школа (НШ) ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – це неформальна творча співдружність дослідників різних поколінь високої кваліфікації на чолі з науковим лідером у певному науковому напрямі, об’єднаних однаковими підходами до розв’язання проблеми, стилем роботи і мислення, оригінальністю й новизною ідей і методів реалізації дослідницької програми, яка одержала значні наукові результати, здобула авторитет і громадське визнання в даній галузі знання.
На даний момент в Інституті плідно працює три наукові школи.

Назва наукової школи: Інтелект ХХІ

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: Економіка.

Керівник − Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України;

Кількісний склад наукової школи (осіб) − 35 науковців.

Науковий потенціал наукової школи (осіб):

академіків − 1;

докторів наук − 12;

докторів філософії (кандидатів наук) – 17.

Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів:

докторантів − 3;

аспірантів − 4;

магістрів (за період 5 років) − 43 особи.

Наукові досягнення школи. Розроблено модель менеджмент-освіти, яка формується на основі високоефективних інтеграційних процесів науки, аналітики та практики менеджменту в системі адекватного бізнес-середовища та державного управління; обґрунтовано необхідність та запропонована модель розвитку професійної системи менеджменту на основі інтегральних факторів та показників ПУД, яка формує необхідні умови для розвитку механізму сталого економічного зростання в умовах становлення інноваційної економіки.

Назва наукової школи: Сучасний вчитель: вимір часу

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: педагогічні та психологічні науки.

Керівник ‑ Завалевський Юрій Іванович, перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

Кількісний склад наукової школи ‑ 12.

Науковий потенціал наукової школи ‑ 12.

докторів наук – 5;

докторів філософії (кандидатів наук) ‑7.

Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів‑1 (докторант).

Наукові досягнення школи. Теоретично обґрунтовано засади становлення сучасного вчителя як фахівця-реформатора освітньої галузі; уточнено особливості формування сучасного вчителя засобами інноваційної діяльності в умовах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; експериментально перевірено науково-методичну систему формування сучасного вчителя; комплексно-цільову програму, складовими якої є науково-методична робота всіх рівнів; діалогічна взаємодія суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та етапи її реалізації (орієнтовно-інформаційний, теоретичний, практичний, узагальнювальний).

Назва наукової школи: Інноваційне педагогічне проектування

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації:  освітні, педагогічні науки

Керівник: Пушкарьова Тамара Олексіївна, начальник відділу проектного управління ДНУ “Інституту модернізації змісту освіти”, кандидат педагогічних наук, професор.

Кількісний склад наукової школи -  8.

Науковий потенціал наукової школи:

докторів філософії (кандидатів наук) – 6.

Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів – 2.

Наукові досягнення школи. Розроблення моделей і форм підготовки учителів до інноваційної діяльності та педагогічного проектування, дослідження особливостей організації інноваційної проектної діяльності педагогів, використання інформаційно-комунікаційних технологій у проектуванні освітнього процесу.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×