Наукові школи

Наукова школа (НШ) ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – це неформальна творча співдружність дослідників різних поколінь високої кваліфікації на чолі з науковим лідером у певному науковому напрямі, об’єднаних однаковими підходами до розв’язання проблеми, стилем роботи і мислення, оригінальністю й новизною ідей і методів реалізації дослідницької програми, яка одержала значні наукові результати, здобула авторитет і громадське визнання в даній галузі знання.

На даний момент в Інституті працює три наукові школи:

Сучасний вчитель: вимір часу

 

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: педагогічні та психологічні науки.

 

Керівник Завалевський Юрій Іванович, в. о. директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

 

Кількісний склад наукової школи – 12 осіб.

Науковий потенціал наукової школи – 11 науковців.

докторів наук – 5;

докторів філософії (кандидатів наук) – 6.

 

Наукові досягнення школи. Теоретично обґрунтовано засади становлення сучасного вчителя як фахівця-реформатора освітньої галузі; уточнено особливості формування сучасного вчителя засобами інноваційної діяльності в умовах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; експериментально перевірено науково-методичну систему формування сучасного вчителя; комплексно-цільову програму, складовими якої є науково-методична робота всіх рівнів; діалогічна взаємодія суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та етапи її реалізації (орієнтовно-інформаційний, теоретичний, практичний, узагальнювальний).

 

Науковці школи є керівниками більш ніж як 25 експериментів та науково-педагогічних проектів всеукраїнського рівня, що за своїми програмами мають головну мету і досягають вагомих результатів у підвищенні фахової майстерності вчителя, перебудові його мислення на інноваційне. За час функціонування школи її науковці підготовили 10 докторів філософії та докторів наук; отримано 5 патентів (авторських свідоцтв); опубліковано 7 монографій, 27 навчальних посібників, понад 10 навчально-методичних посібників, понад 60 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України; взято участь у 72 наукових конференціях (з них 19 – міжнародного та 53 – всеукраїнського рівнів); презентовано результати роботи школи на 14 виставках; ініційовано проведення 29 наукових заходів різного рівня.

 

Результати теоретико-методичних досліджень науковців школи успішно впроваджуються в практику роботи регіональних ІППО (Київського (область), Волинського, Дніпропетровського, Кіровоградського, Миколаївського, Одеського, Рівненського, Хмельницького, Черкаського).

Інтелект ХХІ

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: економічні науки.

 

Керівник − Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, Заслужений працівник освіти України.

 

Кількісний склад наукової школи − 35 осіб.

Науковий потенціал наукової школи – 30 науковців, з них:

академіків − 1;

докторів наук − 12;

докторів філософії (кандидатів наук) – 17.

 

Наукові досягнення школи. Розроблено модель менеджмент-освіти, яка формується на основі високоефективних інтеграційних процесів науки, аналітики та практики менеджменту в системі адекватного бізнес-середовища та державного управління; обґрунтовано необхідність та запропонована модель розвитку професійної системи менеджменту на основі інтегральних факторів та показників ПУД, яка формує необхідні умови для розвитку механізму сталого економічного зростання в умовах становлення інноваційної економіки.

 

Науковці школи є учасниками проекту «Інноваційні Лабораторії: використання відкритої інноваційної навчальної платформи та дослідницької діяльності в навчанні підприємств з метою активізації участі та інноваційних потенціалів Університетів постсоціалістичних суспільств» (ІННОЛАБ), запровадженого з метою консолідації всіх зацікавлених сторін у формуванні суспільно вагомих інноваційних ідей та цінностей.

 

За час функціонування школи її науковці підготовили 24 докторів філософії та 14 докторів наук; отримано 4 патенти (авторські свідоцтва); опубліковано 12 монографій, 5 навчальних (навчально-методичних) посібників та 4 підручники, понад 90 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України; взято участь у роботі 23 наукових конференціях; презентовано результати роботи школи на 5 виставках; ініційовано проведення 29 наукових заходів різного рівня.

 

Діяльність наукової школи відзначено дипломами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2014); сертифікатами Університету Кошице (Словаччина, 2012), Університету Аристотеля (м. Салоніки, Греція, 2013), Університету Бредфорду (Велика Британія, 2014), Мукачівського державного університету (2015), Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва (2015); подякою від Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2015).

Інноваційне педагогічне проектування

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: освітні, педагогічні науки.

Керівник – Пушкарьова Тамара Олексіївна, начальник відділу проектного управління ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

 

Кількісний склад наукової школи – 8 осіб.

Науковий потенціал наукової школи – 7 науковців, з них:

докторів наук – 1 особа;

докторів філософії (кандидатів наук) – 6 осіб.

 

Наукові досягнення школи. Розроблено моделі і форми підготовки учителів до інноваційної діяльності та педагогічного проектування; здійснено дослідження особливостей організації інноваційної проектної діяльності педагогів; проаналізовано використання інформаційно-комунікаційних технологій у проектуванні навчального процесу; здійснено проектування електронних освітніх ресурсів навчання математики з використанням системи Adobe Flash; розроблено методику формування компетентності майбутніх учителів початкових класів з проектування ресурсів засобами системи Adobe Flash; створено електронні навчальні посібники «У пошуках скарбів» (2013), «Казкова математика» (2014), електронні демонстраційні засоби навчання математики в початковій школі» «Електронна наочність» (1 клас), «Табличне додавання і віднімання в межах 10» (1 клас), «Табличні та поза табличні випадки множення і ділення» (2, 3 клас).

 

Науковцями школи запроваджено ряд інноваційних проектів. Так, у рамках науково-педагогічного проекту «Росток» на першому його етапі, що передбачав розробку й апробування концептуальних засад програми «Росток», підготовлено підручники, навчальні посібники, нові програми для початкової школи з усного та писемного мовлення, математики, інтегрованого курсу «Навколишній світ», англійської мови, основ безпеки життєдіяльності, мистецтва. Другий етап проекту зорієнтовано на розв’язання проблеми наступності навчання під час переходу здобувачів освіти від початкової до середньої і старшої ланок навчання.

 

У рамках інноваційного освітнього проекту «Шкільна електронна бібліотека. ШБІЦ-інфо» оновлено структуру сайту «Інформаційне забезпечення освітнього процесу ЗНЗ», продовжено видання періодичних журналів: «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», «ШБІЦ. Бібліотечна робота», «Шкільна електронна бібліотека. ШБІЦ-інфо»; підготовлено проект примірного Положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу.

 

У рамках науково-педагогічного проекту «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями «Академія інноваційного розвитку освіти»» створено та забезпечено функціонування сайту «Академія інноваційного розвитку освіти», організовано та проведено 47 навчальних тренінгів і 8 навчальних вебінарів для освітян України, 4 Всеукраїнських літніх шкіл інноваційного проектування «АІРо – 2015, 2016, 2017, 2018».

 

За час функціонування школи її науковці отримали 1 патент (авторське свідоцтво); опубліковано 8 монографій, близько 10 навчальних програм, 12 навчальних (навчально-методичних) посібників, понад 30 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, та близько 20 тез доповідей на конференціях різного рівня; взято участь у роботі понад 20 наукових конференцій; презентовано результати роботи школи на 10 виставках; ініційовано проведення 11 наукових заходів різного рівня.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×