Наукові школи

Наукова школа (НШ) ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – це неформальна творча співдружність дослідників різних поколінь високої кваліфікації на чолі з науковим лідером у певному науковому напрямі, об’єднаних однаковими підходами до розв’язання проблеми, стилем роботи і мислення, оригінальністю й новизною ідей і методів реалізації дослідницької програми, яка одержала значні наукові результати, здобула авторитет і громадське визнання в даній галузі знання.
На даний момент в Інституті плідно працює три наукові школи.

Назва наукової школи: Інтелект ХХІ

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: Економіка.

Керівник − Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України;

Кількісний склад наукової школи (осіб) − 35 науковців.

Науковий потенціал наукової школи (осіб):

академіків − 1;

докторів наук − 12;

докторів філософії (кандидатів наук) – 17.

Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів:

докторантів − 3;

аспірантів − 4;

магістрів (за період 5 років) − 43 особи.

Наукові досягнення школи. Розроблено модель менеджмент-освіти, яка формується на основі високоефективних інтеграційних процесів науки, аналітики та практики менеджменту в системі адекватного бізнес-середовища та державного управління; обґрунтовано необхідність та запропонована модель розвитку професійної системи менеджменту на основі інтегральних факторів та показників ПУД, яка формує необхідні умови для розвитку механізму сталого економічного зростання в умовах становлення інноваційної економіки.

Назва наукової школи: Сучасний вчитель: вимір часу

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: педагогічні та психологічні науки.

Керівник ‑ Завалевський Юрій Іванович, перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

Кількісний склад наукової школи ‑ 12.

Науковий потенціал наукової школи ‑ 12.

докторів наук – 5;

докторів філософії (кандидатів наук) ‑7.

Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів‑1 (докторант).

Наукові досягнення школи. Теоретично обґрунтовано засади становлення сучасного вчителя як фахівця-реформатора освітньої галузі; уточнено особливості формування сучасного вчителя засобами інноваційної діяльності в умовах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; експериментально перевірено науково-методичну систему формування сучасного вчителя; комплексно-цільову програму, складовими якої є науково-методична робота всіх рівнів; діалогічна взаємодія суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та етапи її реалізації (орієнтовно-інформаційний, теоретичний, практичний, узагальнювальний).

Назва наукової школи: Інноваційне педагогічне проектування

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації:  освітні, педагогічні науки

Керівник: Пушкарьова Тамара Олексіївна, начальник відділу проектного управління ДНУ “Інституту модернізації змісту освіти”, кандидат педагогічних наук, професор.

Кількісний склад наукової школи -  8.

Науковий потенціал наукової школи:

докторів філософії (кандидатів наук) – 6.

Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів – 2.

Наукові досягнення школи. Розроблення моделей і форм підготовки учителів до інноваційної діяльності та педагогічного проектування, дослідження особливостей організації інноваційної проектної діяльності педагогів, використання інформаційно-комунікаційних технологій у проектуванні освітнього процесу.

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×