Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності в ІМЗО

Положення про оцінювання результативності наукової діяльності наукових працівників та наукових підрозділів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (Наказ ІМЗО від  05.10.2023 №28)

Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора і старшого дослідника Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (Наказ ІМЗО від 09.10.2019 № 93)
Положення про проведення атестації наукових працівників Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (Наказ ІМЗО від 02.10.2019 № 92)
Положення про організацію наукової роботи в ДНУ «ІМЗО»
Положення про порядок планування та виконання науково-дослідних робіт в ДНУ «ІМЗО»
Положення про наукові школи ДНУ «ІМЗО»
Положення про щорічне оцінювання результативності діяльності наукових працівників та наукових підрозділів ДНУ «ІМЗО»
Методичні рекомендації щодо впровадження та моніторингу впровадження результатів науково-дослідної роботи в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Методичні рекомендації з розробки та оформлення ініціативних науково-дослідних робіт (НДР)

Методичні рекомендації щодо діагностики професійних умінь викладача застосовувати інноваційні методи і форми навчання

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×