Звернення громадян

Шановні громадяни!

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутись до Інституту модернізації змісту освіти в усній або письмовій формі із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) та скаргами. Наголошуємо, що вирішення Ваших проблем мають забезпечити, в першу чергу, ваші звернення до керівників закладів освіти. Слід пам’ятати, що письмові звернення громадян, які не містять зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визначаються анонімними і розгляду не підлягають.

Нормативна база, що регламентує роботу зі зверненнями громадян

Звернення громадян можуть містити, зокрема, пропозиції про поліпшення діяльності державних і громадських органів, викривати недоліки в їх роботі, скарги на дії посадових осіб тощо.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Скаргою також визнається незгода з рішенням або діями, що стосуються прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»  від 02.07.2015 № 577-VII Форма електронного звернення повинна містити наступні дані:

Запитувач: (*прізвище, ім’я та по-батькові – для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім’я та по-батькові представника організації – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)
*E-mail адреса:
*Контактний телефон:
*Поштова адреса:
*Суть звернення:
*Відповідь надіслати:E-mail або поштою
Увага! Не приймаються до розгляду звернення, оформлені з порушенням статті 5 Закону України “Про звернення громадян”.
Звернення, надіслане наприкінці робочого дня (після 17-00) або у позаробочий час, буде прийнято до розгляду у наступний після його надходження робочий день.

Поштова адреса для звернень громадян: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 36.

Електронна адреса для звернень громадян: zvernennya@imzo.gov.ua

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×