Звернення громадян

Шановні громадяни!

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутись до Інституту модернізації змісту освіти в усній або письмовій формі із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) та скаргами. Наголошуємо, що вирішення Ваших проблем мають забезпечити, в першу чергу, ваші звернення до керівників закладів освіти. Слід пам’ятати, що письмові звернення громадян, які не містять зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визначаються анонімними і розгляду не підлягають.

Нормативна база, що регламентує роботу зі зверненнями громадян

Звернення громадян можуть містити, зокрема, пропозиції про поліпшення діяльності державних і громадських органів, викривати недоліки в їх роботі, скарги на дії посадових осіб тощо.

 

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Скаргою також визнається незгода з рішенням або діями, що стосуються прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

Поштова адреса для звернень громадян: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 36.

Електронна адреса для звернень громадян: zvernennya@imzo.gov.ua

Форма електронного звернення

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.07.2015 № 577-VII
Форма електронного звернення
Запитувач: (*прізвище, ім'я та по-батькові - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я та по-батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)
*Контактний телефон:
*Поштова адреса:
*Суть звернення:
*Відповідь надіслати:
Увага! Не приймаються до розгляду звернення, оформлені з порушенням статті 5 Закону України "Про звернення громадян".
Звернення, надіслане наприкінці робочого дня (після 17-00) або у позаробочий час, буде прийнято до розгляду у наступний після його надходження робочий день.
(*- поля для обов'язкового заповнення)
Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×