Електронний підручник

Розвиток комп’ютерних технологій викликають появу нових підходів до освітнього процесу.

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України у частині реформування освіти передбачено підвищення якості загальної середньої освіти, а реформування її змісту передбачає створення сучасних електронних освітніх ресурсів, зокрема, електронних підручників.

Використання електронних підручників – це розвиток творчого, інтуїтивного мислення; естетичне виховання за рахунок використання можливостей графіки, мультимедіа; розвиток комунікативних здібностей; формування умінь приймати оптимальне рішення; формування інформаційної компетентності й інформаційної культури.

Відповідно до Закону України «Про освіту» держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, а центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки – забезпечує створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуватимуться безкоштовні електронні версії підручників.

Інститут модернізації змісту освіти сприяє у створенні електронних підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, як складової сучасного освітнього середовища. У свою чергу – це забезпечить належні умови здобуття загальної середньої освіти, реалізацію конституційного права кожного громадянина на освіту та рівного доступу громадян України до сучасних електронних підручників.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×