Рада молодих вчених

Раду молодих вчених в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» було утворено з ініціативи науковців у жовтні 2017 р. Діяльність добровільного об’єднання молодих і активних дослідників має посилити імідж Інституту, забезпечити гуртування наукової молоді, стимулювати її до ефективної науково-дослідної діяльності, інтеграції у загальний простір вітчизняної та європейської науки ХХІ ст.
Завдання Ради молодих вчених ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»:
- сприяння професійному зростанню молодих науковців Інституту;
- представництво інтересів молодих учених, вираження їхньої думки та підготовка пропозицій щодо окремих аспектів професійної діяльності наукової молоді;
- поширення інформації про наукові конференції, школи, форуми та семінари, а також фонди, які здійснюють грантову фінансову підтримку наукових стажувань та досліджень молодих вчених.
- організація участі молодих вчених у різноманітних конкурсах наукових робіт, що проводить Міністерство освіти і науки України й інші державні установи, доброчинні фонди тощо;
- сприяння фізичному та духовному розвитку молодих вчених шляхом організації дозвілля, відпочинку та спортивних заходів.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×