Рада молодих вчених

Раду молодих вчених в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» було утворено з ініціативи науковців у жовтні 2017 р. Діяльність добровільного об’єднання молодих і активних дослідників має посилити імідж Інституту, забезпечити гуртування наукової молоді, стимулювати її до ефективної науково-дослідної діяльності, інтеграції у загальний простір вітчизняної та європейської науки ХХІ ст.
Завдання Ради молодих вчених ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»:
- сприяння професійному зростанню молодих науковців Інституту;
- представництво інтересів молодих учених, вираження їхньої думки та підготовка пропозицій щодо окремих аспектів професійної діяльності наукової молоді;
- поширення інформації про наукові конференції, школи, форуми та семінари, а також фонди, які здійснюють грантову фінансову підтримку наукових стажувань та досліджень молодих вчених.
- організація участі молодих вчених у різноманітних конкурсах наукових робіт, що проводить Міністерство освіти і науки України й інші державні установи, доброчинні фонди тощо;
- сприяння фізичному та духовному розвитку молодих вчених шляхом організації дозвілля, відпочинку та спортивних заходів.

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×