Підсумки за результатами роботи у 2017 році

Упродовж 2017 р. наукові співробітники Інституту опублікували 6 монографій, 40 підручників та навчальних посібників, 44 навчальні програми, 119 статей (у т. ч. 7 у закордонних виданнях), 2 збірники матеріалів конференцій. Установа виступила організатором або співорганізатором у численних наукових заходах, творчих конкурсах, тренінгах, виставках.

За результатами виконання етапів у перехідних НДР:

 • визначено і конкретизовано принципи успішності реалізації освітньої реформи; зібрано дані у фокус-групах щодо сприйняття суспільством сучасних освітніх інновацій та констатовано несформованість системи індикаторів результатів оцінювання розвитку освіти;
 • проведено порівняльний аналіз державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у Державному стандарті початкової загальної освіти та вимог до результатів освітньої роботи (рівень освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років) у Базовому компоненті дошкільної освіти, розроблено план заходів щодо усунення неузгодженостей, виявлених під час аналітичного дослідження;
 • проведено опитування та анкетування учасників освітнього середовища щодо удосконалення навчальних, методичних розробок для закладів загальної середньої освіти;
 • розроблено кодифікацію навчальної літератури для учнів з особливими освітніми потребами, у фаховій літературі замінено терміни патологічних станів учнів закладів освіти зі спеціальними й інклюзивними групами і класами, підготовлено проекти нормативно-правових актів щодо використання формату «спрощеного читання», переліку жестів дактильно-жестової мови, рекомендованих для обов’язкового вивчення, та переліку спеціалістів органів місцевого самоврядування й суб’єктів надання соціальних послуг, які повинні знати зазначені жести;
 • підготовлено нову редакцію Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, яким упорядковано інноваційну освітню діяльність у закладах освіти та регламентовано організацію, проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти;
 • проведено експериментальну перевірку концепції створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру;
 • проаналізовано організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою;
 • розроблено форми, методи забезпечення наступності у роботі з обдарованою молоддю на різних етапах навчання, стимулювання розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів;
 • визначено мінімально достатні підстави для комплексного оновлення забезпечення традиційного навчально-виховного процесу новітніми засобами навчання й обладнанням;
 • розроблено, погоджено та затверджено 61 стандарт професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу;
 • розроблено методику використання хмаро орієнтованого навчального середовища у закладах загальної середньої освіти;
 • підготовлено методичні рекомендації щодо використання цифрових лабораторій на уроках у початковій школі та на уроках географії.
Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×