Засновано електронне наукове фахове періодичне видання «Рухова активність і здоров’я: теорія, практика»

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» засновано електронне наукове фахове періодичне видання «Рухова активність і здоров’я: теорія, практика».
Запрошуємо до співпраці молодих науковців, провідних учених, досвідчених педагогів-практиків, фахівців у галузі освіти, які в наукових працях досліджують актуальні питання сучасної педагогічної та спортивної науки, вивчають шляхи підвищення ефективності рухової активності, розглядають особливості фізичного виховання різних груп населення, здійснюють експериментальні міждисциплінарні наукові дослідження у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 014 Середня освіта (фізична культура), 017 «Фізичне виховання і спорт».
Журнал є періодичним виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Мова видання українська, англійська. Періодичність випусків раз в два місяці (6 випусків на рік). Кожній науковій публікації присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).
Детальну інформацію розміщено на сайті видання за покликанням: https://imzo-sj.com/ .
Нагадуємо, що в Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» також існують Електронне періодичне наукове видання «Проблеми освіти» та Збірник наукових праць «Нові технології навчання»

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×