ДНУ ІМЗО засновано електронне наукове фахове періодичне видання «Рухова активність і здоров’я: теорія, практика» (наказ № 21/03-51 від 13.09.2023 року)

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти інформує про заснування електронного наукового фахового періодичного видання «Рухова активність і здоров’я: теорія, практика» наказ № 21/03-51 від 13.09.2023 року.

В електронному науковому фаховому періодичному виданні «Рухова активність і здоров’я: теорія, практика» будуть опубліковані результати наукових досліджень молодих науковців, провідних вчених, досвідчених педагогів-практиків, фахівців у галузі освіти, які в наукових працях досліджують актуальні питання сучасної педагогічної та спортивної науки, вивчають шляхи підвищення ефективності рухової активності, особливості фізичного виховання різних груп населення, аспекти удосконалення системи підготовки в олімпійському і професійному спорті, здійснюють експериментальні міждисциплінарні наукові дослідження у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 014 Середня освіта (фізична культура), 017 «Фізичне виховання і спорт».

Журнал є періодичним виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій, який в подальшому буде подаватися на отримання категорії Б.

Мова видання українська, англійська. Періодичність випусків раз в два місяці (6 випусків на рік). Кожній науковій публікації присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Більш детальну інформацію розміщено на сайті за покликанням: https://imzo-sj.com/

Запрошуємо до публікації статей науково-педагогічних та педагогічних працівників, керівників закладів освіти, студентів, аспірантів, усіх зацікавлених осіб.

Статті і авторську довідку надсилати на адресу: tanya.bubley@ukr.net

Термін подачі статей в перший випуск журналу до 13 листопада 2023 року.

Контактна інформація за телефонами: 097-842-32-67 – Галина Коломоєць, 096-98-41-030 – Тетяна Малечко.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×