Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій здобувачів освіти як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти»

 

12 жовтня 2022 року на базі Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій здобувачів освіти як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти».

Метою конференції став пошук рішень з актуальних питань формування ціннісних орієнтацій студентської молоді, її готовності до навчання та професійної діяльності, особливості взаємодії суб’єктів освітнього процесу та функціонування студентської групи.

Більше 100 учасників, серед яких науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти та здобувачі освіти, підготували тези доповідей про ціннісні орієнтири сучасного студентства, тенденції навчання та розвитку студентів нового формату, особливості формування ціннісно-моральних якостей майбутніх фахівців різних сфер діяльності.

У пленарному засіданні взяли участь:

Борис Кремінський, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Олександра Дубасенюк , д.п.н.,  професор Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Майя Мороз, доктор педагогічних наук, декан гуманітарно-педагогічного факультету КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Кравець Р.А., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету;

Емілія Воронцова, науковий співробітник відділу проєктної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Олена Удалова, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору наукового забезпечення освітнього процесу відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Ігор Яровий, к.е.н., заступник директора з навчальної роботи та Алла Ільченко, к.п.н., заступник директора з виховної роботи ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»;

Баронов В.М., Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»;

Оксана Кузнєцова, старший науковий співробітник відділу науково-дослідної діяльності та атестації наукових кадрів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук;

Олександр Савенко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності професійної освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Модератор заходу – Юрій Ївженко, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Повний перелік доповідачів міститься у програмі конференції.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×