Оголошено конкурс на заміщення вакантних наукових посад ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» відповідно до ст.6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових  посад  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 25 травня 2022 року № 22 оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

начальника відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти;

наукового співробітника сектору наукового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності професійної освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти;

молодшого наукового співробітника сектору наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти;

начальника відділу науково-методичного забезпечення інтеграції у європейський освітній простір;

завідувача сектору позашкільної освіти відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи;

головного наукового співробітника сектору науково-аналітичної роботи з видання навчальної літератури відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури;

завідувача сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту освіти дітей з особливими потребами відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти;

старшого наукового співробітника сектору експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи;

наукового співробітника сектору забезпечення дистанційної освіти відділу цифрових освітньо-наукових систем;

завідувача сектору науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю відділу роботи з обдарованою молоддю.

 Термін подання документів – до 1 липня 2022 року (30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення).

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії Інституту:

1) письмова заява на ім’я Голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (за типовою формою № П-2, затвердженою наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 № 495 / 656);

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності), засвідчена згідно з вимогами законодавства України;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих упродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

9) монографії (розділи у колективних монографіях);

10) посилання на наукові онлайн-профілі;

11) письмова згода на обробку персональних даних (за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»);

12) дві фотокартки розміром 4х6 см.

У разі подання документів, визначених підпунктами 1-12, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом.

Працівники Інституту, які бажають взяти участь у конкурсі подають заяву, перелік навчально-методичних та/або наукових праць та їх сканкопії.

З Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та основними кваліфікаційними вимогами до них (додаток 5 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») можна ознайомитися на сайті Інституту у розділі «Вакансії».

Документи надсилати на адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, каб.319 (а), м. Київ, 03035 або на e-mail: Atest-konkurs@ukr.net.

За додатковою інформацією про час, дату, місце та умови проведення конкурсу звертатись до секретаря конкурсної комісії  Дараган Тетяни Петрівни за тел. (044) 248-10-35 або e-mail:  Atest-konkurs@ukr.net

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×