Конкурс на заміщення вакантних наукових посад ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» відповідно до ст. 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та наказу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 21.10.2021 № 88 оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

відділ цифрових освітньо-наукових систем – науковий співробітник сектору забезпечення дистанційної освіти (посада вакантна з 31.12.2021);

відділ науково-методичного забезпечення інтеграції у європейський освітній простір  – старший науковий співробітник відділу (посада вакантна з 01.12.2021);

відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти – начальник відділу (посада вакантна з 26.11.2021); завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення організації освітнього процесу професійної освіти (посада вакантна з 27.11.2021); науковий співробітник сектору наукового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності професійної освіти (посада вакантна з 28.12.2021); молодший науковий співробітник сектору наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти (посада вакантна з 01.12.2021);

відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи – старший науковий співробітник сектору позашкільної освіти (посада вакантна); науковий співробітник сектору соціально-педагогічної роботи (посада вакантна);

відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в НУШ – начальник відділу (посада вакантна з 04.01.2022);

відділ науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури – завідувач сектору інформаційно-ресурсного забезпечення видання навчальної літератури (посада вакантна).

Термін подання документів – до 19 листопада  2021 року (30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення).

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії ІМЗО:

1) письмова заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнений особовий листок (особова картка) з обліку кадрів;

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності), засвідчена згідно з вимогами законодавства України;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8) перелік наукових праць кандидата, опублікованих упродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

9) патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

10) посилання на наукові онлайн-профілі;

11) письмова згода на обробку персональних даних (за формою згідно з додатком 4);

 12) дві фотокартки розміром 4х6 см.

Документи надсилати на адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, каб. 319 (а), м. Київ, 03035 або на e-mail: Atest-konkurs@ukr.net.

Документи, що надсилаються на електронну пошту, подаються в сканованому вигляді (формат PDF) окремими файлами.

Співробітники ІМЗО, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву та перелік навчально-методичних та/або наукових праць.

З Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та основними кваліфікаційними вимогами до них (додаток 5) можна ознайомитися на сайті ІМЗО в розділі «Вакансії».

За інформацією про час, дату, місце та умови проведення конкурсу звертатись до секретаря конкурсної комісії  Дараган Тетяни Петрівни за тел. (044) 248-10-35 або на e-mail:  Atest-konkurs@ukr.net

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×