Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у новому навчальному році

 

З метою реалізації положень законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», заходів дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» в закладах загальної середньої освіти на 2019- 2023 роки (наказ МОН України від 27.03.2019 № 399) робочими групами, утвореними відповідно до розпоряджень ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 15.05.2019 № 17-р та № 18-р) у 2020 році розроблено навчальні програми факультативних курсів для всіх рівнів освітнього процесу закладів загальної середньої освіти, зокрема, з мов, літератур, історії та географії корінних народів і національних меншин та мов етносів України.

Матеріали науково-методичної експертизи рукописів зазначених навчальних програм розглянуті комісією з мов національних меншин Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з висновком «Схвалити для використання у закладах загальної середньої освіти» (протокол № 2 від 11 червня 2020 року), а саме:

 • Навчальна програма факультативного курсу для 5-11 класів закладів загальної середньої освіти з мови, літератури, історії та географії румунської національної меншини в Україні» (авт. Вринчану Ф.Д., Дутчак І.Г., Заремба Л.В.);
 • Навчальна програма факультативного курсу для 5-11 класів закладів загальної середньої освіти «Мови етносів України». Румунська мова» (авт. Бику А.М., Боднарюк С.М., Вринчану Ф.Д., Криган С. Г.);
 • Навчальна програма факультативного курсу з польської мови для 5-11 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Глинюк Л. М.);
 • Навчальна програма факультативного курсу «Польська література» для 7-11 класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (авт. Мацькович М.Р.);
 • Навчальна програма факультативного курсу з географії Польщі для 5-6, 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Шпроцер Н.І.);
 • Навчальна програма курсу «Традиції єврейського народу» для 1-4 класів (Запорізька єврейська гімназія «Орт-Алєф») (авт. Скирда І. В., Пятковська В. І.).

Зазначені навчальні програми мають на меті упровадження в освітній процес етнонаціональної складової, що передбачає всебічне ознайомлення здобувачів освіти різних рівнів освітнього процесу з особливостями життєдіяльності представників національних меншин, їхніми духовними та матеріальними цінностями, особливостями мови, літератури, культури, історії та географії.

Творче використання програм факультативних курсів для всіх рівнів освітнього процесу щодо мов, літератур, історії та географії корінних народів і національних меншин України сприятиме утвердженню в Україні принципів толерантності, взаємоповаги, збереженню міжнаціональної злагоди і порозуміння в українському суспільстві.

Окрім того, комісією з мов національних меншин Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки (протокол № 2 від 11 червня 2020 року) були розглянуті матеріали науково-методичної експертизи рукописів навчальних посібників і робочих зошитів до підручників з висновком «Схвалити для використання у закладах загальної середньої освіти» (протокол № 2 від 11 червня 2020 року), а саме:

 • Навчальний посібник «Робочий зошит до підручника «Новогрецька мова» для 3 класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Кіор Т.М., Никишова В.В., Пирог О.О.);
 • Навчальний посібник «Робочий зошит до підручника «Новогрецька мова» для 7 класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Добра О.М., Кіор Т.М., Никишова В.В., Сагірова Л.Л., Бачинська О.А.);
 • Навчальна програма «Російська мова» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх вальдорфських шкіл України» (авт. Передерій С.Ф.);
  Навчальний посібник «Зошит для контрольних робіт з російської мови. 6 клас для закладів загальної середньої освіти (авт. Давидюк Л. В., Фідкевич О.Л.);
 • Навчальний посібник «Робочий зошит для контрольних робіт з російської мови. 6 клас (Навчальний посібник для 6 класу закладів загальної середньої освіти)» (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Кошкіна Ж.О.);
 • Навчальний посібник «Зошит для контрольних робіт з російської мови. 7 клас для закладів загальної середньої освіти» (Давидюк Л.В., Фідкевич О.Л.);
 • Навчальний посібник «Зошит для контрольних робіт з російської мови. 7 клас закладів загальної середньої освіти» (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Кошкіна Ж.О.).
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×