І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції»

21 квітня 2023 року на базі Донецького державного університету внутрішніх справу (м. Кропивницький) відбулась І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції».

Організаторами конференції виступили: Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство освіти і науки України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»; Інститут цифровізації освіти НАПН України; Інститут педагогіки НАПН; Українська інженерно-педагогічна академія; Донецький державний університет; Вінницький національний технічний університет; Центральноукраїнський державний університет; Куявський університет у Влоцлавеку; Центр українсько-європейського наукового співробітництва; Національний центр «Мала академія наук України»; ГО «Стратегія майбутнього»; School of Education, Tel Aviv University, Ramat Aviv Israel; University of Opole; University of Florida; The University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Germany; Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: Сергій Вітвіцький, ректор Донецького державного університету внутрішніх справ; Юрій Завалевський, перший заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»; Waldemar Wójcik, Profesor of the Department of Electronics and Information Technology, former long-time dean of the Faculty of Electrical Engineering and Computer Scienceat Lublin University of Technology; Микола Головко, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Juergen Koeberlein-Kerler, Ph.D. Intechnicals ciences, University of Applied Sciences of Würzburg-Schweinfurt, Germany; Ольга Пінчук, заступниця директора Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Saule Smailova, Ph.D. Doctor Honoris Causa of five universities in Ukraine and Kazakhstan; Олександр Купріянов, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії; Fabian Andruszkiewicz, Dr.hab., prof, Department of Theory of Education and School Pedagogy, University Opole; Олександр Стрижак, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України»; Михайло Віхляєв, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

На пленарному засіданні було обговорено перспективи розвитку STEM- та STEAM-освіти в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, формування м’яких навичок засобами STEAM-освіти, виклики та можливості цифрового формату освіти, використання цифрових платформ для міжнародного наукового стажування та інше.

Під час секційних засідань учасники заходу розглядали такі питання:

  • світовий досвід та перспективи розвитку викладання навчальних дисциплін в контексті засад STEAM-освіти;
  • STEAM-технології навчання в закладах вищої освіти; теоретико-методологічні аспекти формування Softskills в процесі навчання здобувачів та здобувачок в закладах освіти;
  • використання освітніх платформ для організації міжнародної проєктно-дослідницької STEAM-діяльності;
  • комунікація в сфері ґендерного напряму в контексті STEAM-освіти;
  • забезпечення якості вищої освіти в контексті глобальних перспектив формування інноваційного європростору.

Результати І Міжнародної науково-практичної конференції свідчать, що STEM упевнено утримує свої позиції серед освітніх брендів; привертає увагу вчителів, науковців, методистів та інших зацікавлених осіб; дає можливість інтегрувати різні галузі науки та навчальні предмети. Упровадження STEM-освіти – це спосіб навчити молодь жити в реальному швидкозмінному світі; вміти реагувати на зміни, критично мислити, бути творчою особистістю.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×