Підсумки проведення  Всеукраїнського круглого столу «Психолого-педагогічні умови формування державницької відповідальності в учнів спеціалізованої профільної школи»

 

Наприкінці квітня на базі КЗО «Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему «Психолого-педагогічні умови формування державницької відповідальності в учнів спеціалізованої профільної школи».

Співорганізатором заходу виступила ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

В онлайн-засіданні взяли участь науковці й науково-педагогічні працівники, вчителі-предметники, педагоги-організатори, психологи, бібліотекарі, методисти, працівники управлінь освіти та інститутів післядипломної освіти з різних куточків нашої держави.

Обговорюючи психолого-педагогічні умови формування державницької відповідальності в учнів спеціалізованої профільної школи, учасники круглого столу звернули увагу на важливість даної тематики, викликаної політичними умовами, що переживає Україна наразі та необхідністю вирішення важливих завдань, що постали перед сучасною шкільною освітою. Проблеми становлення й розвитку держави багато у чому залежать від людей, які керують і керуватимуть у майбутньому державними інститутами, важливими для народу. Гостра боротьба різних думок, різниця в поглядах на існування й розвиток сучасної держави актуалізують питання про цінності, зокрема духовні, соціально-моральні й політичні. Розуміння учнівською молоддю категорії цінності набуває важливого значення для розвитку духовної та матеріальної культури всього суспільства загалом, що зумовлює зростання інтересу до виконання завдань, пов’язаних з новими системами виховання, заснованими на ціннісному підході.

В обговоренні проблем круглого столу учасники висвітлили низку питань: 

Світлана Бойко, кандидат філософських наук, завідувач сектору авторського педагогічного новаторства відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  – виховання державницької відповідальності в учнів в умовах проведення експериментів всеукраїнського рівня;

Галина Самойленко, методист вищої категорії сектору експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно- експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – інноваційні педагогічні підходи в процесі формування соціальної активності особистості в умовах дистанційного навчання;

Марина Ватковська, кандидат філософських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради – формування громадянської активності учнів як необхідна умова реформування системи освіти;

В’ячеслав Шинкаренко, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради – сучасні підходи в процесі патріотичного виховання молодших школярів;

Оксана Бутурліна, завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проєктами КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради – STEM-освіта як складова системи розвитку громадянської свідомості;

Олена Саєнко, заступник директора методичного центру при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради – розвиток системи національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти міста;

Юрій Гапонов, методист методичного центру при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради – роль предмета «Захист України» у формуванні патріотичних почуттів та національної самосвідомості громадянина України;

Наталя Ширяєва, директор КЗО «Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради – психолого-педагогічні умови формування почуття державницької відповідальності в учнів спеціалізованої профільної школи;

Олександр Марусов, начальник КЗО «Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради – система виховання громадянської свідомості в умовах закладу спеціалізованої освіти військового профілю;

Інна Сердюк, вчитель хімії, «Захисту України» КЗО «Середня загальноосвітня школа № 29» Дніпровської міської ради – формування високої патріотичної свідомості та готовності до виконання громадянського обов’язку серед дівчат на уроках з предмету «Захист України» (основи медичних знань).

Підсумовуючи результати проведення Всеукраїнського круглого столу, варто зазначити, що всі учасники заходу отримали сертифікати та електронний збірник матеріалів на тему «Психолого-педагогічні умови формування державницької відповідальності в учнів спеціалізованої профільної школи».

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×