IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистість на шляху до духовних цінностей: педагогічна практика, набутий досвід”

26-27 січня 2022 року проведено ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особистість на шляху до духовних цінностей: педагогічна практика, набутий досвід» спільно з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Обласним науковим ліцеєм в м. Рівне Рівненської обласної ради, Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, науково-педагогічним журналом «Рідна школа».

У конференції взяли участь науковці, викладачі, методисти, керівники закладів освіти, аспіранти, магістранти, педагоги та всі зацікавлені проблемами виховання в умовах реформування освітньої галузі в Україні з понад 100 закладів освіти Рівненської, Черкаської, Хмельницької,  Донецької, Київської, Кіровоградської, Тернопільської, Миколаївської, Запорізької, Львівської, Волинської областей та м. Києва.

Привітали учасників конференції  в. о. ректора інституту В’ячеслав Долід, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Юрій Завалевський, перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Юлія Балла, заступник начальника управління – начальник відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи управління загальної середньої, позашкільної, спеціальної освіти департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Метою конференції стало теоретико-методологічне осмислення духовного розвитку особистості, науково-методичне обґрунтування доцільної послідовності виховних впливів духовних цінностей на зростаючу особистість в умовах реалізації Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей», а також розширення можливостей підтримки інновацій у вихованні та презентації інноваційних виховних продуктів закладів освіти України в інформаційно-методичних виданнях, актуальних інтерв’ю та дописах авторів науково-методичного журналу «Рідна школа», 100-річчя виходу якого відзначається у цьому році.

В контексті конференції особлива увага надавалась працям Беха Івана Дмитровича, доктора психологічних наук, професора, дійсного члена (академіка)  НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України. Цінними стали висунуті учасниками конференції думки щодо авторських положень гуманістично орієнтованого виховання  та духовно-морального зростання  особистості, що асоціюється з вчинками і поведінкою, з випробуваними власними цінностями,  емоційними переживаннями та бажаннями як вищими імперативами  духовного призначення  і рівня досконалості особистості.

Актуальним для учасників конференції стало обговорення результатів розробки науково-методичного забезпечення експериментального впровадження  Програми «НУШ у поступі до цінностей», яке супроводжується інноваційними виховними продуктами учасників експерименту із виокремлення ціннісного потенціалу ключових і предметних компетентностей, смислового наповнення цінностей в освітньо-виховному процесі, створення системи цінностей засобами визначення ціннісних орієнтирів, проєктної діяльності, застосування інтерактивних засобів, оновлення форм і методів виховання на спільних цінностях, партнерської взаємодії в розвитку ціннісно орієнтаційної активності учасників освітнього процесу НУШ.

Учасники конференції та всеукраїнського експерименту з упровадження програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» активно обговорювали набутий досвід і педагогічну практику закладів освіти України  з виховання зростаючої особистості в світлі духовності, моральності особистості та створення ефективних педагогічних умов формування національної свідомості, громадянської відповідальності, екологічного світогляду тощо. На створення духовної авторської педагогічної системи виховання інтелектуальної учнівської еліти спрямоване становлення обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради.

У ході конференції передано естафету відзначення 100-річчя виходу науково-методичного журналу «Рідна школа» Національному педагогічному університету ім. М. П. Драгоманова і підбиття підсумків експерименту всеукраїнського рівня з упровадження Програми «НУШ у поступі до цінностей»  провести на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

За підсумками проведеної конференції прийнято рекомендації та ухвалу ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість на шляху до духовних цінностей: педагогічна практика, набутий досвід».

Повну версію проведеної конференції можна переглянути на каналі YouTube.

Програма та ухвала конференції розміщені на сайті Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за покликанням:https://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×