Науково-педагогічні працівники висвітлили результати дослідно-експериментальної роботи з виховання свідомих громадян-патріотів України

 

Днями в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили за участю науковців Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» відбулася II Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України».

Учасниками заходу стали науковці та науково-педагогічні працівники наукових установ, закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, працівники Миколаївської облдержадміністрації, управління освіти Миколаївської міської ради, методисти відділів освіти, магістранти з різних регіонів України та з-за кордону, представники Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в Гдині (Республіка Польща), Northcentral University (United States of America), Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Львів), Національного авіаційного університету, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Київ), Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Первомайської філії Національного університету кораблебудування iменi aдмiрaлa Мaкaрoвa, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Ірпінського академічного ліцею Національного університету біоресурсів і природокористування України Ірпінської міської ради, Білоцерківського національного аграрного університету, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Луцького національного технічного університету, Запорізького національного університету, Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» (м. Миколаїв) та ін.

Серед почесних гостей конференції були Богдан Губський, помічник-консультант народного депутата України; Олеся Ващук, доктор юридичних наук, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», Голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України; представники громадських організацій – Єлизавета Колеснікова, голова ГО «Промінь змін» (м. Львів) та Ірина Моспан, соціальний працівник ГО «Пенітенціарна ініціатива», магістрантка кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Відкрили наукове зібрання та привітали колег Леонід Клименко, ректор і Володимир Беглиця, проректор Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

На пленарному засіданні із доповідями виступили: Володимир Ємельянов, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету ім. Петра Могили; Олеся Ващук, Голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України; Юліана Палагнюк, завідувачка кафедри Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, Петр Лізаковскі, кандидат наук в сфері наук про безпеку, викладач  Військово-морської академії  імені Героїв Вестерплатте в Гдині (Республіка Польща); Melinda Docter, Ed.D., BCBA, Northcentral University (United States of America), С. Лізаковська, кандидат наук з державного управління, доцент, викладач Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в Гдині (Республіка Польща).

Подальша робота конференції здійснювалася у трьох секціях: «Молодь як конструктивна сила громадянського суспільства за умов кризових ситуацій», «Соціально-педагогічні особливості формування громадянської активності молоді», «Формування патріотизму сучасної молоді як чинник соціальної безпеки».

Від Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» взяли участь Світлана Бойко, кандидат філософських наук, завідувач сектору авторського педагогічного новаторства та Галина Самойленко, методист вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи,  які виступили з доповіддю «Роль експериментів усеукраїнського рівня в процесі виховання свідомого громадянина-патріота України».

Загалом учасники конференції ділилися результатами своїх досліджень, науковими здобутками та практичним досвідом залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства в Україні, формування патріотизму сучасної молоді як чинника соціальної безпеки України, висвітлювали участь активної молоді у розвитку громадянського суспільства України, розкривали роль молоді як конструктивної сили громадянського суспільства за умов кризових ситуацій.

Наприкінці заходу була прийнята Ухвала учасників II Міжнародної науково-практичної конференція «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України».

За результатами роботи конференції були видані програма та збірник тез, що розкривають теоретичні та практичні напрацювання, надають науково-методичні рекомендації з формування громадянської активності молоді.

Сподіваємось, що кожен учасник конференції отримав корисну та практичну інформацію для втілення нових ідей щодо залучення активної молоді до розвитку громадянського суспільства в Україні.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×