Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  «Особистість–суспільство–війна: суспільно-політичні, психологічні, соціокультурні аспекти»

 

Цього року Хмельницьким національним університетом за підтримки Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» започатковано Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Особистість – суспільство – війна: суспільно-політичні, психологічні, соціокультурні аспекти».

На конкурс надійшло понад 200 наукових робіт студентів з 69 закладів вищої освіти України.

Після перевірки на онлайн-сервісі пошуку плагіату Unicheck,  роботи були подані  на рецензування незалежним експертам, що унеможливило будь які прояви упередженості чи недоброчесності.

10 червня 2023 року на базі Хмельницького національного університету відбулась підсумкова онлайн-конференція, де були презентовані роботи переможців за напрямом «Соціальні та соціально-педагогічні студії».

У роботах досліджувались проблеми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та незахищених категорій населення, волонтерської діяльності, соціальної профілактики, соціально-психологічної реабілітації, соціалізації й ресоціалізації, організації та забезпечення якості навчання в умовах війни, соціальної реклами, патріотичного й громадянського виховання.

Під час захисту наукових робіт учасники продемонстрували грунтовні знання, аналітичне мислення та навички проведення наукових досліджень.

Переможцями конкурсу за напрямом «Соціальні та соціально-педагогічні студії» стали:

І місце: Аріна Столбцова  (Сумський державний університет), Андрій Омельченко  (Хмельницький національний університет).

ІІ місце: Діана Сорока  (Житомирський державний університет імені Івана Франка), Леся Ткаченко   (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), Єкатерина Саваєва  (Херсонський державний аграрно-економічний університет), Олександра Глухманюк (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).

ІІІ місце: Злата Белицька (Ізмаїльський державний гуманітарний університет), Артемій Громак (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), Анастасія Домбровська  (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького), Ілля Воронов (Вінницький національний аграрний університет), Ірина Повержук (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Детальніше про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт – на сайті https://khmnu.edu.ua/ii-etap-vseukrayinskogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-osobystist-suspilstvo-vijna-suspilno-politychni-psyhologichni-socziokulturni-aspekty-projshov-na-bazi-hmelnyc/.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×