Відбувся Всеукраїнський практико-орієнтований онлайн-семінар “Впровадження навчально-методичного забезпечення в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти під час воєнного стану: виклики, реалії, стратегії”.

15 та 16 лютого 2023 року відбувся Всеукраїнський практико-орієнтований онлайн-семінар “Впровадження навчально-методичного забезпечення в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти під час воєнного стану: виклики, реалії, стратегії” на базі пілотних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської області.

Організаторами конференції виступили ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

У роботі практико-орієнтованого онлайн-семінару взяли участь наукові та науково-педагогічні працівники КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, ЦПР «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради,  керівники та вчителі-практики пілотних закладів загальної середньої освіти.

На семінарі висвітлювались питання навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти в умовах війни.

Учасники всеукраїнського практико-орієнтованого онлайн-семінару поділилися педагогічними здобутками у реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти», презентували про науково-методичний супровід освітнього процесу закладів освіти з урахуванням регіональних особливостей, вікових та індивідуальних можливостей учнів, актуальних соціальних викликів.

З вітальним словом  до учасників семінару звернулась Марина ВАТКОВСЬКА, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, доцент, професор кафедри загальної та спеціальної педагогіки комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти», кандидат філософських наук та презентувала досвід реалізації Державного стандарту базової середньої освіти у пілотних закладах освіти Дніпропетровської області.

Оскільки метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу наразі пріоритетним є розроблення та оновлення навчально-методичного забезпечення базової середньої освіти під час воєнного стану.

Світлана КИРИЛЕНКО, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за дорученням Першого заступника директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Юрія ЗАВАЛЕВСЬКОГО, доктора педагогічних наук, професора, керівника інноваційного проєкту привітала і наголосила, що готовність педагога до інноваційної діяльності та безпосередньо сама інноваційна діяльність учителя пілотних класів Нової української школи стає передумовою ефективного розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення з реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, розкриття наукового та творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу.

Розкрила питання щодо викликів, реалій та стратегії пілотування НУШ у 6 класах під час воєнного стану Оксана ВІРОЛАЙНЕН, методист вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

Учасників експериментального впровадження об’єднала думка, що сьогодні пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває формування в учнів поваги до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та організації освітнього процесу, забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу, становлення вільної особистості учня, підтримка його самостійності, підприємливості та ініціативності, розвиток критичного мислення та впевненості в собі, формування культури здорового способу життя учня, створення умов для забезпечення його гармонійного фізичного та психічного розвитку, добробуту, створення освітнього середовища, в якому забезпечено атмосферу довіри, без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу, утвердження людської гідності, чесності, милосердя, доброти, справедливості, співпереживання, взаємоповаги і взаємодопомоги, поваги до прав і свобод людини, здатності до конструктивної взаємодії учнів між собою та з дорослими, формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, державної мови, плекання в учнів любові до рідного краю, відповідального ставлення до довкілля.

Роботу практико – орієнтованого онлайн-семінару було продовжено у чотирьох секціях на яких було висвітлено досвід впровадження навчально-методичного забезпечення в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти пілотними закладами загальної середньої освіти Дніпропетровщини під час воєнного стану.

Секції працювали за темами:

1.Роль учителя в реалізації концепції НУШ в 6 касах: навчаємось по-новому, працюємо по-іншому з досвіду роботи Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №143» Дніпровської міської ради (покликання на перегляд роботи секції: https://youtube.com/live/b9APAGWgrqQ?feature=share)

 

 

2.Особливості оцінювання досягнень учнів класів НУШ: організаційно-практична складова з досвіду роботи Ліцею № 39 Кам’янської міської ради (покликання на перегляд роботи секції: https://youtube.com/live/xF_KtjEEaSQ?feature=share)

 

3.Виховний процес в умовах воєнного часу: з досвіду роботи Ліцею № 9 Павлоградської міської ради (покликання на перегляд роботи секції: https://youtube.com/live/mJNb8GRgTtY?feature=share)

 

4.Використання цифрових сервісів у 6 класах та отримання зворотного зв’язку в умовах дистанційного навчання з досвіду освіти закладу загальної середньої освіти «Солонянський ліцей» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області (покликання на перегляд роботи секції: https://youtube.com/live/t45Esn1De18?feature=share)

 

 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×