Всеукраїнська STEM-школа продовжує свою роботу

 

Інститут модернізації змісту освіти продовжує реалізацію Всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту «STEM-школа» разом із регіональними філіями.

16 листопада 2022 року Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проведено навчально-методичний семінар «Формування та розвиток освітнього STEM-середовища» в рамках проєкту «STEM-школа – 2022».

До участі у заході долучилися керівники та педагогічні працівники закладів освіти Сумщини, консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, науковці.

Сесію відкрив організатор семінару Сергій ГРИЦАЙ, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, координатор STEM-освіти КЗ СОІППО. У вступному слові він актуалізував проблему розвитку і впровадження STEM-освіти, формування освітнього STEM-середовища в умовах Нової української школи, нормативно-правового та методичного забезпечення розвитку STEM-освіти в Україні.

Актуальність упровадження STEM-освіти в сучасному освітньому просторі, роль STEM у професійному виборі молоді та відбудові України презентувала Ірина ВАСИЛАШКО, завідувач сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Модератор заходу Світлана КОДА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики змісту освіти, керівник науково-дослідної лабораторії STEM-освіти КЗ СОІППО, закцентувала увагу на динаміці розвитку освітнього середовища, необхідності інтеграції навчальних предметів, розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти, мотивування їх до наукової діяльності шляхом імплементації STEM-освіти в навчальний процес та формування й розвитку освітнього STEM-середовища. Світлана КОДА презентувала розвиток STEM-освіти на базі Сумського ОІППО та досвід науково-дослідної лабораторії STEM-освіти з проблем реінжинірингу системи освіти, а також зосередила увагу учасників семінару на використанні STEM-технологій при викладанні предметів природничо-математичного циклу.

До роботи «STEM-школи – 2022» у Сумській області долучилися спікери опорних закладів освіти, які презентували досвід розвитку освітнього STEM-середовища.

У ході роботи осінньої сесії обласної «STEM-школи – 2022» відбулося обговорення питань імплементації STEM-освіти в освітній процес, упровадження інтегрованих уроків, мотивування учасників освітнього процесу до наукової діяльності, самоосвіти та освіти протягом життя, що у перспективі сприятиме зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадсько-патріотичної поведінки.

 

 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×