Українські вчителі продовжують опановувати тьюторську майстерність

 

У рамках проведення експерименту за темою «Тьюторський супровід розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів» з січня 2022 року триває навчання вчителів тьюторської майстерності. До навчання залучені вчителі закладів загальної середньої освіти міста Києва, Львівської та Черкаської областей.

Організаційний і науково-методичний супровід учасникам експерименту надає відділ інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

«Навчання вчителів тьюторської майстерності є ефективним, про що свідчать результати успішності учнів: успіхи в олімпіадному русі, активна участь у соціально-значущих, науково-дослідних проєктах та освітніх конкурсах. Показники зростання професійної майстерності вчителів, які опановують тьюторську майстерність, також свідчать про покращення якості освіти, її розвиток та модернізацію. Проте, варто звернути увагу на те, що тьюторський супровід буде ефективним лише за умови організації особливого освітнього середовища у закладі загальної середньої освіти», – стверджує координатор експерименту, завідувач сектору авторського педагогічного новаторства відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Світлана Бойко.

Так, під час навчання вчителів було визначено складові, які потребують більшої уваги, а саме:

  • передача досвіду самопізнання, самонавчання та пошуку свого шляху для задоволення потреби в самоактуалізації;
  • набуття вчителями окрім професійних тьюторських компетентностей, також психологічних; звернення уваги на розвиток особистісних компетентностей: адаптивність, гнучкість, стресостійкість тощо.

Особливості навчання тьюторської майстерності коментують наукові керівники експерименту.

Наталія Дем’яненко, завідувачка кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова наголошує на індивідуально-соціалізуючому характері тьюторингу. За її словами, тьютор також відповідає за формування ціннісного виміру особистості.

 

 

Тетяна Швець, заступник директора Приватної школи «Афіни» міста Києва звертає увагу, що реалізація індивідуалізації уможливлює урахування особливостей учнів в їх освітньому та особистісному просуванні в контексті набуття освіти, забезпечує суб’єктність учасників освітнього процесу.

 

Узагальнений досвід роботи закладів загальної середньої освіти України, які є учасниками експерименту, оприлюднений у фахових педагогічних виданнях, включених до переліку МОН України «Проблеми освіти» (2022, № 1), стаття «Тьюторський супровід розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів: результати організаційно-підготовчого етапу експерименту»); науково-методичних посібниках («Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України» (2021), Всеукраїнському науково-педагогічному журналі «Рідна школа» (2021).

Перебіг експерименту за темою «Тьюторський супровід розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів» висвітлюється на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Дізнайтеся більше про науково-практичний семінар «Практичні інструменти роботи тьютора у дистанційному навчанні» (26 січня 2022 року, який відбувся на базі загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів «Фінансовий ліцей» Подільського району м. Києва) та Міжнародний конгрес тьюторингу (29-30 жовтня 2021 року, проведений на базі Приватної школи «Афіни» м. Києва).

Довідково:

Експеримент за темою «Тьюторський супровід розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів» проводиться на базі закладів загальної середньої освіти міста Києва, Львівської та Черкаської областей (наказ МОН від 20.09.2021 № 1000).

З вересня 2021 року по червень 2022 року проходив І (організаційно-підготовчий) етап експерименту, під час якого було проаналізовано нормативно-правові акти з питань функціонування і розвитку освіти в Україні, обговорено їх зміст на методичних об’єднаннях закладів загальної середньої освіти; проаналізовано науково-методичну літературу та найкращі педагогічні практики у вітчизняних і зарубіжних закладах загальної середньої освіти з метою вивчення стану розробленості проблеми тьюторського супроводу розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів в педагогічній теорії та освітній практиці.

Звіт за І етап експерименту розглянуто на засіданні науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та був позитивно схвалений (протокол № 13 від 02 червня 2022 року).

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×