Підсумки експериментального дослідження за темою «Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів в умовах реформування освітньої галузі» обговорили на засіданні Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 29 червня 2022 року

 

Основною метою експерименту за темою «Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів в умовах реформування освітньої галузі» було теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка навчально-методичного забезпечення підготовки вчителів в умовах реформування освітньої галузі засобами інноваційної діяльності. Реалізація експерименту передбачала осмислення процесу підготовки вчителя нової формації в процесі інноваційної діяльності; зміну змісту педагогічної освіти для студентів педагогічних коледжів; цілеспрямовану організацію підготовки вчителя як фахівця Нової української школи; створення умов для формування нового покоління вчителів початкової школи.

Актуальність дослідження розкрила начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук Світлана Кириленко. Вона зазначила, що експеримент проводився у 2017 – 2022 роках на базі комунального закладу вищої освіти «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради» та вищих навчальних комунальних закладів освіти: «Балтський педагогічний фаховий коледж», «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж», «Одеський педагогічний фаховий коледж».

Під час реалізації експерименту було сконцентровано увагу на узагальненні досвіду навчання студентів за спецкурсом «Нова українська школа», постійно здійснювався аналіз переваг і недоліків організації освітнього процесу, коригування та узгодження змісту програми спецкурсу «Нова українська школа» в різних педагогічних коледжах. У процесі впровадження спецкурсу відслідковувались позитивні та негативні тенденції, ризики в організаційно-педагогічній діяльності викладачів–дослідників педагогічних училищ. Вчасне діагностування проблем дозволяло вносити зміни у зміст спецкурсу, умови його впровадження, методику викладання та форми організації освітнього процесу. Наприклад, ще на перших етапах реалізації експерименту вивчення ризиків показало необхідність створення спеціально організованого освітнього середовища для викладання спецкурсу. Як результат: у закладах освіти – учасниках експерименту були створені навчально-тренінгові лабораторії НУШ, які обладнані мультимедійними комплексами, забезпечені різними засобами наочності, мобільними меблями. Все це є необхідною умовою підготовки сучасного вчителя початкових класів.

У ході експерименту відбувалась апробація запроваджених інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних форм роботи. Здійснено оновлення змісту фахових дисциплін, що передбачає надання знань з реалізації компетентнісного, особистісно-орієнтованого, інтегрованого, ігрового, діяльнісного підходів в освітньому процесі початкової школи, використання педагогічних технологій інтегрованого, інтерактивного, кооперативного навчання, модельного планування, формувального оцінювання. Крім того, викладачі – учасники творчої групи експерименту проводили у своїх закладах додаткові семінари-практикуми, семінари-тренінги, майстер-класи та інші заходи.

Доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Юрій Завалевський подякував науковому керівникові та педагогічним колективам коледжів за вагому та актуальну експериментальну роботу. Презентував колективну монографію «Компетентнісний підхід у підготовці майбутнього вчителя початкових класів в умовах реформування освітньої галузі: досвід впровадження експерименту. Початкова освіта у контексті шкільних змін: теорія, методика, практика, досвід», що видано КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Зазначив, що ефективна підготовка вчителя як професіонального фахівця виявляється неможливою без цілеспрямованого формування в нього готовності до інноваційної професійної діяльності.

До засідання Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  долучилися:

Кузнєцова Оксана Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

Щур Вікторія Андріївна, викладач психолого-педагогічних дисциплін КЗ «Балтський педагогічний коледж».

Вони поділилися педагогічними здобутками за результатами проведення експерименту, розповіли про науково-методичний супровід освітнього процесу з урахуванням актуальних соціальних викликів.

Необхідною передумовою реалізації експерименту стала підготовка викладачів – дослідників на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Протягом 2017 – 2021 років була проведена значна робота з підвищення кваліфікації викладачів педагогічних коледжів Одеського регіону. Була проведена підготовка визначеної групи викладачів – дослідників як педагогів-тренерів Нової української школи. Викладачі-тренери були задіяні  у процесі підвищення кваліфікації вчителів початкових класів. Це сприяло посиленню синергії теоретичної і практичної підготовки викладачів коледжів до роботи зі створення навчально-методичного забезпечення підготовки вчителів для Нової української школи.

Викладачі педагогічних коледжів були активно включені в усі процеси підготовки фахівців та їхнього професійного розвитку в межах упровадження реформи «Нова українська школа», що здійснювалися в Одеській академії неперервної освіти. Вони отримали кваліфікацію педагога-тренера, педагога-супервізора, освітнього експерта з сертифікації вчителів, постійно знаходились у комунікації з учителями пілотних шкіл.

Було наголошено, що цілеспрямована підготовка молодих учителів дозволила суттєво покращити ситуацію із кадровим забезпеченням у закладах загальної середньої освіти Одеської області та реалізувати поставлені державою завдання з упровадження освітньої реформи в початковій школі.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×