Оголошено добір членів предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» оголошує добір/додатковий добір членів предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп (далі – Комісії), уповноважених проводити експертизу та ухвалювати рішення щодо надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам.

До складу Комісій можуть входити наукові та науково-педагогічні працівники, викладачі закладів професійної (професійно-технічної) та післядипломної педагогічної освіти, вчителі та методисти, перекладознавці та перекладачі, психологи, фахівці в галузі інформаційних технологій, представники інститутів громадянського суспільства тощо.

Членами Комісії з проведення антидискримінаційної експертизи можуть бути лише фахівці, які пройшли відповідне навчання для проведення цієї експертизи.

До складу Комісій не можуть входити автори підручників (у тому числі електронних), гриф яким надано протягом останніх п’яти років, представники видавців (виробників, постачальників), близькі особи зазначених осіб, коло яких визначено законодавством, та особи, які мають конфлікт інтересів.

Кандидати до складу Комісій повинні мати: відповідну фахову освіту, як правило, науковий ступінь та/або вчене звання (для наукових та науково-педагогічних працівників), досвід педагогічної, науково-педагогічної, наукової чи практичної діяльності не менше п’яти років у відповідній сфері, знати науково-методичні та психолого-педагогічні вимоги щодо викладання предметів та методики та технології навчання й виховання, володіти навичками проведення експертизи.

Особи, які виявлять бажання бути членами Комісій, повинні до 01 серпня 2022 року зареєструватися, заповнивши анкету кандидата за покликанням https://forms.gle/1BzyxTiHoQGuE5gx7 та прикріпивши до неї такі документи:

1) сканкопія письмової заяви (написаної власноручно або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису) про бажання особи бути членом Комісії та/або експертної групи (зразок розміщено за покликанням: https://cutt.ly/fKc94zW );

2) мотиваційний лист щодо бажання бути членом Комісії;

3) письмова згода на обробку персональних даних (зразок розміщено за покликанням: https://cutt.ly/EKc3GBP ).

Кандидат може також подати додаткові документи щодо професійної компетентності, досвіду роботи і ділової репутації (рекомендації, наукові публікації тощо).

Кандидатури до складу Комісій можуть бути рекомендовані науковими установами, закладами освіти, інститутами громадянського суспільства, організаціями роботодавців тощо.

Привертаємо увагу, що особам, які станом на сьогодні є членами Комісій, не потрібно заповнювати анкету та прикріплювати вищенаведені документи.

 

Перелік назв

предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп,

до складу яких оголошується добір/додатковий добір членів

(Лист ІМЗО від 22.06.2022 № 22.1/10 – 810 “Про добір кандидатур до складу предметних
(галузевих) експертних комісії та експертних груп”)

І. Дошкільна освіта.

 1. Експертна комісія з дошкільної педагогіки та психології.

ІІ. Загальна середня освіта.

 1. Експертна комісія з педагогіки та методики початкової освіти.
 2. Експертна комісія з української мови.
 3. Експертна комісія з літератури ( української та зарубіжної).
 4. Експертна комісія з іноземних мов.
 5. Експертна комісія з мов і літератур національних меншин та корінних народів.
 6. Експертна комісія з історії.
 7. Експертна комісія з громадянської освіти, правознавства.
 8. Експертна комісія з етики та предметів морального спрямування.
 9. Експертна комісія з мистецтва.
 10. Експертна комісія з математики.
 11. Експертна комісія з інформатики.
 12. Експертна комісія з фізики й астрономії.
 13. Експертна комісія з хімії.
 14. Експертна комісія з біології та екології.
 15. Експертна комісія з географії.
 16. Експертна комісія з економіки, підприємливості та фінансової грамотності.
 17. Експертна комісія з технологій.
 18. Експертна комісія із здоров’я, безпеки та добробуту.
 19. Експертна комісія із психології та педагогіки.
 20. Експертна комісія зі спеціальної педагогіки.
 21. Експертна комісія з розгляду електронних підручників та посібників.

ІIІ. Позашкільна освіта.

 1. Експертна комісія з позашкільної освіти.

ІV. Професійна (професійно-технічна) освіта.

 1. Експертна комісія з професій транспорту та інформаційно-комунікаційних систем.
 2. Експертна комісія з професій будівництва, житлово-комунального господарства, деревообробки, виробництва меблів та целюлозно-паперової промисловості.
 3. Експертна комісія з професій агропромислового комплексу.
 4. Експертна комісія з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти.

V. Експертна комісія з проведення антидискримінаційної експертизи.

Лист ІМЗО від 22.06.2022 № 22.1/10-810 “Про добір кандидатур до складу предметних (галузевих) експертних комісії та експертних груп”

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×