Оголошено конкурс на заміщення вакантних наукових посад

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» відповідно до ст.6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових  посад  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 13 червня 2022 року № 28 оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

 1. Начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.
 2. Завідувач сектору експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.
 3. Начальник відділу роботи з обдарованою молоддю.
 4. Завідувач сектору організаційно-методичної роботи відділу роботи з обдарованою молоддю
 5. Головний науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю.
 6. Науковий співробітник сектору організаційно-методичної роботи відділу роботи з обдарованою молоддю.
 7. Начальник відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури.
 8. Завідувач сектору науково-аналітичної роботи з видання навчальної літератури відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури.
 9. Начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти.
 10. Завідувач сектору науково-дослідної роботи відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів
 11. Старший науковий співробітник сектору науково-дослідної роботи відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів.
 12. Старший науковий співробітник сектору науково-аналітичної роботи відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів.
 13. Старший науковий співробітник сектору науково-видавничої роботи відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти.
 14. Науковий співробітник сектору наукового та навчально-методичного забезпечення організації освітнього процесу професійної освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти.
 15. Начальник відділу STEM-освіти
 16. Завідувач сектору науково-методичного забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти.
 17. Завідувач сектору досліджень освітніх процесів відділу STEM-освіти.
 18. Старший науковий співробітник сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти.
 19. Старший науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти.
 20. Науковий співробітник сектору досліджень освітніх процесів відділу STEM-освіти.
 21. Завідувач сектору дидактико-методичного супроводу
  модернізації змісту освіти відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі.
 22. Завідувач сектору  організаційно-методичного забезпечення
  упровадження оновленого змісту освіти відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі.
 23. Науковий співробітник сектору дидактико-методичного супроводу модернізації змісту освіти відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі.
 24. Завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення
  змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі.
 25. Завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення
  змісту вивчення іноземних мов відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі.
 26. Начальник Чернівецької філії.
 27. Старший науковий співробітник Чернівецької філії.
 28. Науковий співробітник Чернівецької філії.
 29. Науковий співробітник Чернівецької філії (0,5 ставки).
 30. Науковий співробітник Чернівецької філії (0,5 ставки).
 31. Начальник Дрогобицької філії.

 

Термін подання документів – до 14 липня 2022 року (30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення).

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії Інституту:

1) письмова заява на ім’я Голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (за типовою формою № П-2, затвердженою наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. № 495 / 656);

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності), засвідчена згідно з вимогами законодавства України;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих упродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

9) монографії (розділи у колективних монографіях);

10) посилання на наукові онлайн-профілі;

11) письмову згоду на обробку персональних даних (за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»);

 12) дві фотокартки розміром 4х6 см.

У разі подання документів, визначених підпунктами 1-12, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом.

Працівники Інституту, які бажають взяти участь у конкурсі подають заяву, перелік навчально-методичних та/або наукових праць та сканкопії.

З Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та основними кваліфікаційними вимогами до них (додаток 5 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») можна ознайомитися на сайті Інституту у розділі «Вакансії»: https://drive.google.com/file/d/1aBazkX67kXR33w9twXqHrYSOwPxyYCL2/view

 Документи надсилати на адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, каб.319 (а), м. Київ, 03035 або на e-mail: Atest-konkurs@ukr.net.

За додатковою інформацією про час, дату, місце та умови проведення конкурсу звертатись до секретаря конкурсної комісії  Дараган Тетяни Петрівни за тел. (044) 248-10-35 або e-mail:  Atest-konkurs@ukr.net

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×