Основні результати науково-дослідної роботи відділу STEM-освіти представили на засіданні Вченої ради ДНУ «ІМЗО»

 

STEM-освіта сьогодні виступає одним з інноваційних напрямів в освіті, розвивається швидкими темпами, акцентуючи на творчих, мистецьких, винахідницьких напрямах, також активно розвивається STEAM, STREAM, STREM-освіта.

26 травня 2022 року на засіданні Вченої ради Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу STEM-освіти Наталія Гончарова представила результати виконання науково-дослідної роботи відділу STEM-освіти за темою «Теорія і практика STEM-освіти в Україні» (№ д/р 0117U006232).

Виконання наукової роботи відділу здійснюється з 2017 року і супроводжує впровадження даного освітнього напряму на нормативно-правовому, методичному та дослідно-експериментальному рівнях.

Актуальними є проведення системних досліджень в області STEM-освіти; розробка та видання наукової, навчальної, методичної літератури для учасників освітнього процесу, які працюють за напрямами STEM-освіти; створення STEM-центрів, що забезпечують можливість спільної роботи вчителів, учнів, викладачів вузів, студентів і науковців, а також публічних дослідних лабораторій та інтерактивних науково-технічних музеїв; формування експертного співтовариства в області STEM-освіти тощо.

Зазначимо, що розвиток STEM-освіти дозволяє ефективно реалізувати вимоги Концепції Нової української школи, сприяє формуванню у здобувачів освіти навичок науково-дослідницької й інженерної діяльності, винахідництва, підприємництва, ранньої професійної самовизначеності.

Науковцями відділу визначено понятійно-категоріальний апарат з проблеми дослідження основних аспектів STEM-освіти, створено глосарій термінів STEM-освіти та анотований каталог STEM-освіти; щорічно розробляються та оприлюднюються методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти в закладах освіти; запропоновані науковцями ключові ідеї та поняття STEM-освіти враховано у Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти); здійснено ряд досліджень: «Готовність навчальних закладів до інноваційної діяльності» (2017 рік); «Вивчення стану рівного доступу учнівської молоді до вибору та отримання STEM-професій» (2018 рік); «Стан розвитку STEM-освіти в Україні» (2019 рік); «Ефективність освітніх процесів в умовах модернізації освітньої галузі. Стан розвитку STEM-центрів/лабораторій в Україні» (2019, 2020, 2021 роки) тощо.

У 2021 році на виконання Плану заходів ДНУ «ІМЗО» співробітниками відділу організовано та проведено 25 заходів, серед яких міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, вебінари, хакатони, круглі столи, тренінги тощо. Взято особисту участь у 54 заходах, в тому числі, науковці відділу виступили з доповідями на 2 закордонних конференціях, 11 міжнародних  конференціях, 1 міжнародному онлайн форумі. Долучилися з виступами англійською мовою до роботи Міжнародного науково-освітнього заходу «Ніч науки – 2021» тощо.

Географія впровадження результатів НДР за 2021 рік знайшла відображення у 36 наукових публікаціях.

Діаграма публікаційної активності у 2021 році відділу STEM-освіти

Науковиця наголосила на тому, що важливою віхою у розвитку STEM-освіти стало прийняття Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 960-р), реалізація якої передбачена до 2027 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 № 131-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року»).

Вченою радою  ДНУ «ІМЗО» було ухвалено рішення про продовження виконання НДР відділом STEM-освіти.

Також було зазначено подальші плани щодо виконання теми науково-дослідної роботи відділу, а саме: забезпечити нормативно-правовий, науково-методичний супровід експериментальної інноваційної діяльності на базі закладів освіти, які запроваджують STEM-напрями; розробити методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти в закладах освіти на 2022-2023 навчальний рік; сприяти розвитку професійних компетенцій педагогічних працівників з питань STEM-освіти; продовжити поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом публікації, презентацій під час освітніх заходів різного рівня: науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, вебінарів тощо.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×