Розпочато відбір кандидатів на здобуття академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні

 

Шановні колеги!

Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. No 896 «Про заснування академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні» (далі – Постанова), Положення про конкурсну комісію з призначенням академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 19.04.2018, No 396, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 травня 2018 р. за № 599/32051, засновано академічні стипендії для студентів (курсантів) ЗВО державної форми власності, які здобувають вищу освіту за спеціальностями: «Фізична терапія, ерготерапія», «Залізничний транспорт», «Агроінженерія», «Економіка», «Військове управління (за видами збройних сил)», «Географія», «Архітектура та містобудування», «Інженерія програмного забезпечення», «Сценічне мистецтво», «Психологія».

На виконання Постанови просимо подати кандидатів на здобуття академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні до 15 червня 2022 року для призначення заснованих стипендій. Кандидатом на призначення стипендії може бути студент (курсант), який своєю активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Революції Гідності.

Відбір кандидатів на призначення стипендій здійснюється за результатами першого семестрового контролю навчального року, що передує року їх призначення, з числа:

– студентів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10 відсотків перших за рейтингом (або є першими в рейтингах, до яких входять не більше 10 здобувачів вищої освіти), згідно з яким у відповідному закладі вищої освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії;

– курсантів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну.

Від кожного закладу вищої освіти може бути відібраний лише один кандидат за кожною з визначених постановою спеціальностей. У разі подання від закладу освіти двох чи більше кандидатів, за однією спеціальністю документи кандидатів не розглядаються.

Ураховуючи вищезазначене, заклади вищої освіти державної форми власності мають надіслати документи, що формуються у справу та пронумеровуються:

  1. Супровідний лист з підписом керівника закладу вищої освіти.
  2. Рішення (витяг з рішення) вищого органу студентського самоврядування (у разі необхідності – проведення інтернет-конференції). До нього додаються матеріали, що підтверджують активну громадську позицію студента (курсанта), яка сприяє:                                                                                                   – становленню демократичної та правової держави, розвитку у закладі освіти та в суспільстві принципів демократії, справедливості та рівності;                                                                                                                               – усвідомленню студентами (курсантами) цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина;                                                                  – утвердженню та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших демократичних цінностей і свобод.
  3. Мотиваційний лист (для студента) із обов’язковим зазначенням номеру телефону здобувача.
  4. Витяг з рішення стипендіальної комісії, що підтверджує його право на призначення академічної стипендії (для студента).
  5. Матеріали, що підтверджують успіхи та досягнення (для курсанта).

Водночас повідомляємо, що стипендії виплачуються закладами вищої освіти щомісяця за місцем навчання стипендіата протягом навчального року, починаючи з 1 вересня, за умови підтвердження права кандидата на академічну стипендію за результатами другого семестрового контролю навчального року, що передує року її призначення:

  • студентам – за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на виплату академічних стипендій, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • курсантам – за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладам вищої освіти на стипендіальне забезпечення, у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2022 року(відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»).

Документи формуються у справу (папку), пронумеровуються та підписуються керівником закладу освіти (супровідний лист), надсилаються до 15 червня 2022 року у двох примірниках (паперовому та електронному).

Паперову версію надсилати поштою (рекомендованим листом або кур’єрською поштою) до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України на адресу: 03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, Сороці Ользі Василівні.

Електронну версію – на електронну пошту з поміткою «кандидат на призначення стипендії»: o.soroka1982@gmail.com.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×