Посилення наукового потенціалу: Євген Баженков про результати діяльності у 2021 році

22 лютого 2022 року під час загальних зборів трудового колективу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» директор установи Євген Баженков ознайомив присутніх зі звітом про результати діяльності у 2021 році.

Збори проводилися у форматі онлайн-конференції. Серед присутніх були не лише працівники ІМЗО, а й керівництво Міністерства освіти і науки України: заступник Міністра Віра Рогова та державний секретар Сергій Захарін.

У своєму виступі Євген Баженков наголосив на основних напрямах діяльності ІМЗО, а саме:

здійснення наукових досліджень з проблем освіти та впровадження результатів наукових досліджень в освітню практику;

організація та науково-методичне забезпечення проведення олімпіад, турнірів, конкурсів та інших інтелектуальних змагань, наукових і творчих конкурсів учнів та студентів;

науково-методичний супровід інноваційних освітніх проектів, експериментів всеукраїнського рівня на базі закладів освіти усіх рівнів, у тому числі закладів післядипломної педагогічної  освіти;

науково-методичний супровід розроблення стандартів освіти та освітніх програм для дошкільної, початкової, загальної середньої та спеціальної освіти, організація їх експертизи.

Крім того, ІМЗО забезпечує реалізацію державної політики в галузі загальної середньої освіти згідно з концепцією Нової української школи.

В ІМЗО функціонує 15 наукових відділів, у складі яких працюють 88 наукових працівників. У кадровому резерві – чимало молодих дослідників. Частка молодих учених складає 10,2 % від загальної кількості наукових працівників.

Інститут є засновником 2-х наукових фахових видань: «Нові технології навчання» та «Проблеми освіти», які внесено до «Переліку наукових фахових видань України» (категорія «Б»). Також ІМЗО є співзасновником фахового наукового видання «Інформаційні технології і засоби навчання», який віднесено до категорії «А» у галузі педагогічних наук (індексується в наукометричній базі Web of Science).

У 2021 році Інститут отримав ліцензію на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівних кадрів закладів освіти за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки (галузь знань: 01- освіта/педагогіка у сфері післядипломної освіти).

Потужним імпульсом стало розроблення та затвердження: Положення про Школу управлінських кадрів в Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти»; Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації в Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти»; освітні програми: Програма з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Інноваційні методології в освіті і науці»; Програма підвищення кваліфікації керівників/заступників керівників закладів загальної середньої освіти; Програма навчання резерву управлінських кадрів галузі освіти.

ІМЗО розпочав діяльність з підвищення кваліфікації «Школа резерву»: створено веб-ресурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовлені модулі.

Протягом звітного періоду науковими працівниками ІМЗО було підготовлено: 167 наукових статей; 119 тез доповідей; 80 підручників, навчальних посібників, метод рекомендацій; 15 програм навчальних дисциплін; 11 монографій, збірників наукових праць, матеріалів конференцій.

У 2021 році науковими співробітниками Інституту отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на: навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання фізичної культури 1-4 класів закладів загальної освіти»; підручник для 4 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (1 та 2 частини) «Українська мова та читання»; підручник для 4 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (1 та 2 частини) «Румунська мова та читання».

Серед перспективних завдань на 2022 рік було визначено: оптимізація публікаційної активності працівників ІМЗО в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; запровадження системи стажування науковців; відкриття спецради; розширення  наукового співробітництва із організаціями та установами.

Звітна презентація про діяльність Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” у 2021 році

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×