Стан упровадження та перспективи розвитку STEM-освіти в Україні розглянули на колегії МОН

 

На засіданні колегії МОН, яке відбулося 8 грудня 2021 року, розглянули стан упровадження та перспективи розвитку STEM-освіти в Україні.

«Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на новий технологічний рівень, активізацію пошуку інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості. Швидкий розвиток технологічних процесів, IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій призводить до потреби у фахівцях високотехнологічних галузей, здатних до комплексної науково-інженерної діяльності, тому актуальним є вирішення питання щодо надання учням якісної освіти з математики, фізики, інженерії, програмування. Освіта повинна бути випереджувальною, відповідати тенденціям розвитку суспільства в майбутньому, тому особлива увага на сьогодні приділяється STEM-освіті», – зазначив директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Важливою віхою у розвитку STEM-освіти стало прийняття Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 960-р), реалізація якої передбачена Планом заходів до 2027 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 № 131-р).

Посилена увага приділяється питанням підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з питань STEM-освіти. Інститутом організовано навчання педагогів у межах дистанційних сесій STEM-шкіл. З 2017 року проведено 9 сесій, у яких взяли участь понад 430 спікерів та підвищили кваліфікацію 21 180 слухачів.

В Україні створено мережу STEM-центрів, STEM-лабораторій (у тому числі віртуальних), де передбачено окремі зони для коучингу, проведення дослідно-експериментальної роботи, запровадження STEM-навчання учнів різного віку. Згідно з даними опитування, проведеного Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», у  2020/2021 навчальному році працювало понад 150 STEM-центрів і лабораторій.

Євген Баженков наголосив, що для результативного розвитку напрямів STEM-освіти першочерговими завданнями є: підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; розширення мережі регіональних STEM-центрів/лабораторій; створення інформаційної бази розвитку STEM-освіти в Україні.

 

За матеріалами МОН.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×