Всеукраїнська науково-практична конференція «Школа тьюторської майстерності: здобутки і перспективи»

1 жовтня 2021 року на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Школа тьюторської майстерності: здобутки і перспективи».

Програма конференції передбачала доповіді та презентації на секціях: «Тьюторська діяльність в світовій освітній системі», «Тьюторство як стратегічний напрям у самовизначенні суб’єктів культурно-освітнього простору», «Організаційно-педагогічні умови розвитку тьюторства у закладах загальної середньої освіти», «Тьюторство у системі вищої освіти» та «Тьютор як суб’єкт морального виховання студентської молоді».

Мета заходу – інформування та набуття учасниками сучасних навичок та умінь з проблеми ефективного використання творчого потенціалу науково-педагогічних працівників у наукових дослідженнях щодо тьюторської майстерності, професійного тьюторського супроводу, формування мережі інноваційних розвивально-виховних практик у тьюторській діяльності та формування професійної компетентності педагогів і науково-педагогічних працівників через інноваційну діяльність.

Державну наукову установу «Інститут модернізації змісту освіти» представила Світлана Бойко, завідувач сектору авторського педагогічного новаторства відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи, координатор всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проєкту «Школа тьюторської майстерності».

У своєму виступі Світлана Бойко зазначила, що досвід надання професійного тьюторського супроводу та формування мережі інноваційних розвивально-виховних практик у тьюторській діяльності досить швидко застосовується в різних регіонах України.

Так, нещодавно розпочався новий експеримент за темою «Тьюторський супровід розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів» на базі приватної школи «Афіни» (м. Київ), приватного навчально-виховного комплексу «Садок-школа-ліцей «ЕКОЛЕНД» (м. Львів), приватного закладу «Український аграрний ліцей» (м. Умань Черкаської області) та загальноосвітнього навчального закладу ІІ–ІІІ ступенів «Фінансовий ліцей» Подільського району м. Києва (наказ МОН від 20.09.2021 р. № 1000). До речі, приватна школа «Афіни», яка вже з 2012 року застосовує тьюторську технологію у роботі свого закладу, з 2013–2015 рр. проводила педагогічний експеримент регіонального рівня «Тьюторська підтримка у сучасній школі», в 2015–2020 рр. здійснювала дослідно-експериментальну роботу «Тьюторський супровід у системі змішаного навчання», а нині поширює свої здобутки та напрацювання й залучає нові заклади освіти до роботи.

Тематику конференції детальніше розкрили представники комунального закладу «Лозівський ліцей №3» Лозівської міської ради Харківської області, які брали участь у проведенні дослідно-експериментальної роботи за темою «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації освіти» (2015–2020 рр.). І нині вони продовжують застосовувати у своєму закладі напрацювання у сфері тьюторської майстерності.

Загалом, всі заклади загальної середньої освіти, які брали участь в проведенні дослідно-експериментальної роботи з впровадження тьюторської технології в освітній простір на всеукраїнському рівні з 2015 по 2020 роки, продемонстрували гарні результати в сфері реалізації принципу індивідуалізації освіти та зростання професійної компетентності у педагогів, що є досить актуальними у реалізації завдань Нової української школи.

Водночас результати наукових досліджень показали, що ще потребують уваги проблеми, які пов’язані із розробкою нових тьюторських технологій, які б ураховували різноманітні механізми впровадження інновацій у практичну діяльність закладів загальної середньої, позашкільної, дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема у супроводі обдарованих дітей, дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти, упровадження розподіленого тьюторського супроводу учнів та ін.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Школа тьюторської майстерності: здобутки і перспективи» об’єднала представників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Науково-методичного центру професійного розвитку педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв Запорізької обласної ради та інших наукових установ і закладів загальної середньої освіти, представники відділу освіти, молоді та спорту Тернопільської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області, Мирненьскої селищної ради Херсонської обласної державної адміністрації.

Захід організовано відповідно до програми проведення всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проєкту «Школа тьюторської майстерності» (наказ МОН № 730 від 30.06.2016). Організатори конференції: Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (кафедра дошкільної освіти і соціальної роботи Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти).

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×