XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України»

 

20 квітня 2021 року на базі КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» відбулася XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України», робота якої проходила в режимі онлайн.

Сьогодні Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського здійснює потужну освітню діяльність і наповнює кожен день цікавою палітрою різнопланових заходів. Робота науково-педагогічного колективу спрямована на реалізацію намічених шляхів підвищення якості надання освітніх послуг; пошук, створення й використання на практиці сучасних освітніх технологій; розвиток і підтримку соціальних ініціатив студентської та учнівської молоді; формування і пропаганду вікопомних життєвих цінностей серед підлітків і молоді.

Надзвичайно широкою виявилася географія наукового зібрання. У конференції взяли участь представники десяти вищих навчальних установ США, Польщі, Чехії, Італії, Словацької республіки. Надійшли наукові статті від вітчизняних учених із 120 провідних закладів вищої освіти України.

Учасників та гостей конференції привітали: Петро Савчук, директор КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Академії МСКП «Полісся»; Олександра Дубасенюк, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського університету імені Івана Франка, почесний академік НАПН України, президент Академії МСКП «Полісся»; Лілія Барановська, доктор педагогічних наук, професор Національного авіаційного університету, дійсний член Академії МСКП «Полісся»; Людмила Василевська-Скупа, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри вокально-хорової підготовки та методики музичної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Юрій Ївженко, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» виступив на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти».

Ольга Ярошенко, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний науковий співробітник відділу вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України розповіла про роль науково-педагогічного потенціалу викладача у навчанні здобувачів вищої освіти на засадах компетентнісного підходу.

Галина Козлакова, доктор педагогічних наук професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» зосередила увагу учасників на організації мобільних конференцій студентів і викладачів у Європейських університетах.

Тетяна Кочубей, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, дійсний член Академії МСКП «Полісся» говорила про формування життєвих цінностей студентів засобами віртуального освітнього середовища у закладах вищої освіти США.

Василь Ягупов, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені І. Черняховського, дійсний член Академії МСКП «Полісся» доповів про педагогічні технології в професійній підготовці в освіті.

В рамках ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України» для студентів проведено низку лекційних занять, де було широко висвітлено різнопланові теми: «Запобігання та протидія булінгу в закладах освіти», «Видатні математики України, Польщі, Угорщини», «Методичний марафон: топ-25 онлайн-сервісів для ефективної роботи», «Розвінчання історичних стереотипів як засіб патріотичного виховання», «Сучасні тенденції розвитку дизайн-освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід», «Всебічний розвиток і самовиховання особистості в умовах сьогодення» та майстер-клас «Художній образ у вокальному мистецтві».

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×