Триває Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: визначено переможців зі спеціальності «Туризм»

 

 

24 березня 2021 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм».

 

Організаційно-методичне керівництво конкурсом здійснювала ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Конкурс викликав неабияку цікавість у вітчизняному освітянському просторі: було представлено 100 наукових робіт від 107 авторів із 59 закладів вищої освіти 21 регіону України.

Тематика конкурсних робіт охоплювала широке коло актуальних питань розвитку туризму: використання сучасних інформаційних технологій в туристичній діяльності, реалізація потенціалу розвитку спеціалізованих видів туризму та обґрунтування інноваційних програм туристичного обслуговування, розробка маркетингових стратегій туристичних підприємств, реалізація важливих соціальних проєктів у сфері туризму (психоемоційна реабілітація учасників бойових дій), формування безбар’єрного середовища для людей з особливими потребами, виявлення об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Не оминули увагою учасники конкурсу і проблеми впливу на туристичний сектор наслідків пандемії та карантинних обмежень.

Авторитетна галузева конкурсна комісія провела рецензування робіт і визначила 24 найкращі для захисту на підсумковій науково-практичній конференції.

Відкрив конференцію голова галузевої конкурсної комісії, ректор Київського національного торговельно-економічного університету, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Анатолій Мазаракі.

Загалом, під час презентації та захисту наукових робіт студенти виявили високий рівень теоретичної та практичної підготовки, здатність до критичного та креативного мислення, вміння аргументовано захищати результати своїх досліджень.

У напруженій боротьбі перемогу здобули:

Лисяна Валерія (Київський національний торговельно-економічний університет); Коваленко Дар’я (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського);  Плетньова Дар’я (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця); Волошина Марія (Київський національний торговельно-економічний університет); Корнєва Влада (Львівський інститут економіки і туризму) – диплом І ступеня.

Руденко Лілія (Маріупольський державний університет); Губицький Назар (Львівський торговельно-економічний інститут); Журавська Дарія (Державний університет «Житомирська політехніка»); Дядюк Діана  (Київський національний торговельно-економічний університет); Ніколаєв Станіслав (Сумський державний університет); Готкевич Регіна (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля);  Ющук Катерина (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Вітрук Наталія (Національний університет водного господарства та природокористування) – диплом ІІ ступеня.

Макаренко Тетяна та Шаповал Владислав (Сумський державний університет); Адаменко Аліна (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка); Ченчак Дмитро (Львівський торговельно-економічний інститут); Лазаренко Влада (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського); Мокра Анастасія (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Тимошенко Анна (Національний університет біоресурсів і природокористування); Ткачук Анастасія (Державний університет «Житомирська політехніка»); Гуда Андрій (Криворізький державний педагогічний університет); Філенко Діана (Національний університет цивільного захисту України); Коваленко Жанна (Київський національний університет технологій та дизайну); Базюк Марія (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського); Дейнеко Єлізавета (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка) – диплом ІІІ ступеня.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×