Співпрацюємо разом: у Чернівцях відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

 

Днями в режимі онлайн на платформі Google Meet на базі Чернівецького медичного фахового коледжу, ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти», мета якої передбачала обговорення теоретико-прикладних аспектів і перспектив розвитку освітнього процесу в Україні та Європі, зокрема переходу до студентоцентрованого компетентнісного навчання.

Співорганізатором заходу виступила ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

У роботі конференції взяли участь 147 учасників із закладів вищої та фахової передвищої освіти України, а також професори з Польщі (м. Познань) і Словаччини (м. Братислава).

Учасників наукового зібрання привітали поважні гості, серед яких: заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор Юрій Сафонов; заступник директора ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Микола Хоменко; завідувач кабінету соціально-гуманітарної освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» Ірина Лепеха; директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Людвига Цуркан; ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор Роман Петришин; проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор технічних наук, доцент Андрій Саміла; директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Василь Чернівчан; директор Чернівецького медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук Фрозіна Кузик; голова Всеукраїнської спілки обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Тетяна Антонюк, які відзначили актуальність і важливість винесених на конференцію для обговорення дискусійних питань та побажали успіхів у науковій діяльності.

Робота конференції відбувалася у формі пленарного засідання та п’яти наукових секцій за напрямами:

  1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення української мови студентами закладів вищої та фахової передвищої освіти.
  2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування мови професійного спілкування.
  3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.
  4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого фахового бакалавра в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
  5. Компетентнісний підхід до реалізації студентоцентрованого навчання.

На пленарному засіданні були представлені ґрунтовні доповіді, з-поміж яких: «Новітня дидактика: механізми дії, коректність використання, навчальна продуктивність» (Олена Маленко, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди); «Пошук ефективних можливостей викладання української мови як іноземної в умовах пандемії (з досвіду викладання в університеті ім. Адама Міцкевича в Познані – Польща)» (Тетяна Космеда, доктор філологічних наук, професор (Україна), професор титулярний (Польща) Познанського університету); «Академічна доброчесність як основа студентоцентрованого навчання» (Світлана Ленська, доктор філологічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка); «Європейські цінності Словацької освіти» (Фелікс Штейнбук, доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету Коменського у Братиславі (Словаччина); «Реалізація особистісно орієнтованого підходу в підручнику із синтаксису української мови для студентів-філологів» (Олена Кульбабська, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).

Під час секційної роботи учасники заходу мали змогу обговорити питання реалізації лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої та фахової передвищої освіти; використання інноваційних технологій з метою формування мовленнєвої компетентності студентів; вплив фахової передвищої освіти на рівень професійних компетентностей студентів у сучасній освітній парадигмі та багато інших.

Узагальнені матеріали конференції рекомендовані до поширення в закладах фахової передвищої та вищої освіти з метою перейняття кращого досвіду організації навчально-виховного процесу, його науково-методичного забезпечення за умов інтеграції особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×