Авторська школа XXІ століття: третя хвиля відродження в незалежній Україні

 

Днями у форматі чотирьох платформ педагогічного калейдоскопу новацій (ідей) авторських шкіл в Україні відбулася Міжнародна науково-практична конференція.

В онлайн-заході взяли участь управлінці, науковці, практики освітньої галузі, директори авторських шкіл.

Привітав учасників конференції Руслан Гурак, Голова Державної служби якості освіти України, кандидат юридичних наук, який наголосив, що Державна служба якості освіти України реалізує державну політику у сфері освіти та всіляко підтримує ініціативи функціонування Авторських шкіл в Україні та висловив надію, що конференція відкриє можливості для використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, формування новаторських концепцій, а відтак сприятиме розвитку педагогічної науки та практики в нашій державі.

Першу дискусійну платформу «Законодавча база та нормативне регулювання діяльності Авторських шкіл як прогресивних закладів освіти» очолила модератор конференції Світлана Кириленко, кандидат педагогічних наук, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», яка звернула увагу на те, що модель авторської школи розглядається нами як прообраз якісних перетворень в освіті, що залежить від команди професіоналів, які розширюють простір освітніх можливостей. Педагогічні колективи авторських шкіл на чолі з їх засновниками розробляють і впроваджують нові освітньо-виховні моделі, новий зміст, методи, форми, засоби навчання, виховання та менеджменту; продукують й апробують нові педагогічні системи та технології; розгортають широку експериментальну діяльність.

Другу дискусійну платформу «Реформаторські ідеї сучасності: Нова українська школа в просторі розвитку педагогічного новаторства (від історії питання до сучасності)» очолила Ганна Матвєєва, кандидат педагогічних наук, директор Миколаївської спеціалізованої школи І-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області, Голова правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація Авторська школа в Україні». «Діяльність авторських шкіл завжди знаходилася в центрі уваги науковців та педагогів-практиків, які досліджували різні аспекти їх функціонування. Проте, не так багато досліджень присвячено тому, як дані школи функціонують і як практика їхньої діяльності може бути оцінена. Тому ми, з великим бажанням і натхненням, стали учасниками нового всеукраїнського експерименту, започаткованого Інститутом модернізації змісту освіти «Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл в Україні»,- сказала Ганна Дмитрівна.

Третю дискусійну платформу «Теорія і методологія в моделюванні авторського закладу освіти» очолила модератор Оксана Мариновська, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, науковий керівник проєкту.  «Поняття «авторська школа» тлумачиться нами як заклад загальної середньої освіти з високим рівнем розвитку інноваційного потенціалу як необхідної передумови і результату саморозвитку його конкурентоспроможності засобами експериментально перевіреної оригінальної авторської концепції моделювання педагогічної системи, технологізованої за суттю, що забезпечує стабільні позитивні результати діяльності», –  зазначила вона.

Четверту дискусійну платформу «Директор – автор, ідеолог, керівник змін, сучасний менеджер, «вчитель вчителів» у проєктуванні професійного зростання педагогічного колективу і вчителя – носія освіти майбутнього» очолила Ольга Кіян, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору експериментальної педагогіки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», де доповіла: «Соціальне й педагогічне значення проблеми полягає в тому, що моделювання розвитку авторських шкіл сприятиме поширенню їх інноваційного досвіду, становленню миследіяльнісної парадигми інноваційного розвитку освіти в нових умовах ринкової економіки. Розв’язання питання має державне значення, оскільки забезпечує практичну реалізацію основних положень Концепції Нової української школи, реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти».

Загалом учасниками конференції було обговорено актуальні проблеми дослідження та впровадження Авторських шкіл як прогресивних закладів освіти в Україні й за кордоном, презентовано власні наробки й новаторські ідеї, що можуть привернути увагу широкого кола освітян, розроблено спільні дії щодо забезпечення функціонування «авторських шкіл» на базі закладів освіти України й реалізації теоретико-методологічних засад моделювання їх розвитку.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×