Педагогічна технологія “Росток”

Мета - формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання.

 

Актуальність. Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до:

- самоорганізації;
- самонавчання;
- саморозвитку.

Основні завдання проекту:

– підвищення рівня фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції;

– гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих у науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи.

Нормативна база

Наказ МОН від 29.04.2021 № 483 "Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою "Впровадження в освітній процес педагогічної технології "Росток" в умовах реалізації освітнього стандарту базової середньої освіти на травень 2021 - листопад 2027 роки"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 6.08.2014  №905 "Про завершення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» у початковій школі та впровадження  педагогічної технології «Росток» у загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005  №62 “Про розвиток науково-педагогічного проекту “Росток” в Україні”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005р №63″Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті “Росток” і від 05.06.2006 №430 “Про затвердження типових навчальних планів для навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом “Росток”

Більш детальну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті  Педагогічної технології "Росток".

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×