Днями відбулась XXІХ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна підготовка компетентних фахівців в умовах сучасних освітніх трансформацій: теорія і практика»

23-24 травня 2024 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка проведено XXІХ Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію на тему «Професійна підготовка компетентних фахівців в умовах сучасних освітніх трансформацій: теорія і практика».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися:

кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка Т. Боцян;

доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової та методичної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Ю. Сафонов;

доктор, інженер, професор, ректор Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі (м. Ломж, Республіка Польща) І. Жуховські;

кандидат педагогічних наук, директор Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» П. Нестерчук.

На конференції розглядалися актуальні питання, серед них:  теоретичні засади професійної підготовки компетентних фахівців в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення; компетентнісні засади підготовки майбутніх фахівців у контексті освіти для миру, освіта впродовж життя, як необхідна умова підготовки компетентних фахівців в умовах сучасних викликів; професійний розвиток педагогів: шляхи інтеграції в європейський і світовий простір; компетентність, як необхідний чинник розвитку освіти в умовах воєнного стану та відбудови; реалізація компетентнісно орієнтованої парадигми підготовки майбутніх фахівців в освітньому середовищі ЗВО; використання сучасних цифрових технологій для комунікації учасників освітнього процесу в умовах освітньої трансформації; інноваційні технології компетентного розвитку фахівця на засадах акмеологічного підходу та ін.

Організаторами конференції виступили: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерство освіти і науки України; Національна академія педагогічних наук України, зокрема Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна; Житомирський державний університет імені Івана Франка; КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»; Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Республіка Польща); Оломоуцький університет Палацького (Чеська Республіка); Пармський університет (Італійська Республіка); Прешовський університет (Словацька Республіка) та Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×