На Вченій раді обговорили питання виконання планових завдань реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів»

 

20 грудня 2023 року на засіданні Вченої ради Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» обговорювалось питання виконання планових завдань реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» (відповідно до наказів МОН України від 12 серпня 2022 року № 741, від 31 січня 2023 року № 103, від 12.10.2023 р. № 1237).

Метою проєкту є розроблення, наукове обґрунтування та експериментальна перевірка організаційних та науково-методичних умов створення та функціонування STEM-центрів як освітніх хабів Національного освітнього технопарку в умовах цифровізації, цифрової трансформації, реформування освітньої галузі та впровадження Концепції «Нова українська школа» в освітній процес.

Науковий керівник проєкту, доктор педагогічних наук, професор, Перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Юрій Завалевський у своїй промові зосередив увагу на завданнях, які стояли перед учасниками проєкту на І (організаційно-підготовчому) етапі та на їх виконанні.

Зокрема, упродовж І (організаційно-підготовчого) етапу був проведений аналіз нормативно-правових документів з проблеми дослідження, уточнена термінологічна база дослідження, організовано інформаційно-методичне забезпечення інноваційного освітнього проєкту, вивчено стан готовності педагогічних колективів до здійснення інноваційної діяльності, проведено ряд заходів з підготовки педагогів до реалізації програми інноваційного освітнього проєкту, вивчено стан матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення реалізації проєкту, визначено партнерів інноваційного освітнього проєкту та з’ясовано труднощі, які виникають під час створення організаційних та науково-методичних умов створення STEM-центрів.

Проєкт є цікавим для багатьох освітян, про що свідчить бажання закладів освіти приєднатися до сучасних досліджень в напрямі STEM-освіти, зокрема на початку дослідження в проєкті брало участь 40 закладів освіти з 5 областей України, а на сьогоднішній день відбулося розширення бази, яка налічує 119 закладів освіти з 16 областей України та міста Києва. Важливим є і той факт, що у проєкті беруть участь не лише заклади загальної середньої освіти, а й заклади позашкільної, професійної (професійно-технічної) і вищої освіти.

Під час вивчення стану готовності педагогічних колективів до здійснення інноваційної діяльності з’ясовано, що 90% педагогів знають і розуміють основні поняття, пов’язані із STEM-освітою, 25% опитаних педагогів у своїй практиці використовують STEM-підходи. Найпоширеніші приклади упровадження STEM-навчання педагоги назвали: STEM-проєкти (72%); STEM-школа (47%); STEM-тиждень (40%).

Комплексний підхід у визначенні рівня мотивації до здійснення інноваційної діяльності показав, що 43,2% бажають активно організовувати STEM-проєкти, 55% респондентів мають бажання здійснювати навчання дорослих основам STEM-освіти і 21% не зацікавлені такою діяльністю.

З метою організації інформаційно-методичного забезпечення реалізації інноваційного освітнього проєкту відділом інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи спільно з відділом STEM-освіти та Благодійним фондом «Фонд освітніх ініціатив» проводились різноманітні заходи на всеукраїнському рівні, зокрема, всеукраїнський семінар за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» (17 березня 2023 року), всеукраїнський полігон «STEM-освіта: можливості для майбутнього» (26-27 квітня 2023 року), всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «STEM – світ інноваційних можливостей. Модель STEM-закладу освіти: стратегії, структура, напрями та форми діяльності» (17 травня 2023 року), всеукраїнський семінар «Готовність педагогічних колективів закладів освіти до реалізації інноваційного освітнього проєкту» (23 жовтня 2023 року), всеукраїнська освітня панорама «STEM-центр як унікальний освітній формат» (15 листопада 2023 року).

За результатами реалізації інноваційного освітнього проєкту підготовлено матеріали до колективної монографії «Світ інноваційних можливостей: актуальні питання розвитку STEM-освіти» (за заг. ред. О. Є. Стрижака, Ю. І. Завалевського. Київ, 2023. 254 с. (Монографію схвалено Вченою радою ДНУ «ІМЗО» від 27 вересня 2023 року, протокол № 7).

Розпочато роботу щодо створення методичних рекомендацій по роботі з цифровими лабораторіями та створення віртуального каталогу цифрових інструментів для використання педагогами в освітньому процесі.

Реалізуючи Концепцію Нової української школи, заклади освіти мають можливість обирати міжгалузеві інтегровані курси. (До таких курсів розроблено модельні навчальні програми, серед яких «Робототехніка. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Сокол І. М., Ченцов О. М.), «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» (авт. Бутурліна О.В., Артєм’єва О.Є.).

Розроблено навчальну програму «Технології. STEM-проєкти» (авт. Ломаковська Г.О., Проценко Г.О., Чухлєб А.В.) та отримано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 09.11.2023 № 21/10-896).

Серед труднощів, що виникають під час реалізації проєкту є такі: частина закладів освіти розташовані на окупованій території і здійснюють свою діяльність дистанційно; частина педагогів знаходиться на підконтрольній та окупованій території; знищення приміщень, втрата матеріально-технічної бази у закладах освіти; пошук партнерів для допомоги у реалізації STEM-напряму в освіті.

В цілому, члени Вченої ради схвально оцінили результати реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» на  базі закладів освіти Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Львівської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей та міста Києва.

 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×