Відбувся Всеукраїнський практико-орієнтований онлайн-семінар  на базі пілотних закладів загальної середньої освіти Одеської області

15 та 16 червня 2023 року відбувся Всеукраїнський практико-орієнтований онлайн-семінар на базі пілотних закладів загальної середньої освіти Одеської області.

Організаторами семінару виступили ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

У роботі практико-орієнтованого онлайн-семінару взяли участь наукові та науково-педагогічні працівники КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», керівники, психологи та вчителі-практики пілотних закладів загальної середньої освіти.

Учасники всеукраїнського практико-орієнтованого онлайн-семінару поділилися педагогічними здобутками у реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти», презентували про науково-методичний супровід освітнього процесу закладів освіти з урахуванням регіональних особливостей, вікових та індивідуальних можливостей учнів, актуальних соціальних викликів.

З вітальним словом  до учасників семінару звернувся Завалевський Юрій Іванович – Перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, доктор педагогічних наук, професор і наголосив, що готовність педагога до інноваційної діяльності та безпосередньо сама інноваційна діяльність учителя пілотних класів нової української школи стає передумовою ефективного розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення з реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, розкриття наукового та творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу.

Задорожна Любов Кирилівнаректор Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат філософських наук привітала учасників семінару та звернула увагу присутніх на необхідність розвитку природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу; наразі пріоритетним є розроблення та оновлення навчально-методичного забезпечення базової середньої освіти під час воєнного стану.

Представила напрями навігації НУШ в освітньому просторі Одещини Левчишена Оксана Михайлівнапроректор з науково-педагогічної та методичної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат історичних наук.

Розкрила питання щодо викликів, реалій та стратегії пілотування НУШ у 6 класах під час воєнного стану Віролайнен Оксана Василівна, науковий співробітник  відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, доктор філософії.

Представила травмопедагогічну компетентність учителя як передумову успішного впровадження НУШ під час війни Кузнєцова Оксана Володимирівна, проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат психологічних наук

Окреслила напрями виховного процесу  в сучасних реаліях Ягоднікова Вікторія Вікторівна, проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», доктор педагогічних наук, професор

Представила дитяче волонтерство як ресурс трансформації виховної парадигми у воєнний та післявоєнний час Дікова – Фаворська Олена Михайлівна, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, доктор соціологічних наук, професор.

Учасників експериментального впровадження об’єднала думка, що сьогодні пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває формування поваги до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та організації освітнього процесу, забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу, становлення вільної особистості учня, підтримка його самостійності, підприємливості та ініціативності, розвиток критичного мислення та впевненості в собі, формування культури здорового способу життя учня, створення умов для забезпечення його гармонійного фізичного та психічного розвитку, добробуту, створення освітнього середовища, в якому забезпечено атмосферу довіри, без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу, утвердження людської гідності, чесності, милосердя, доброти, справедливості, співпереживання, взаємоповаги і взаємодопомоги, поваги до прав і свобод людини, здатності до конструктивної взаємодії учнів між собою та з дорослими, формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, державної мови, плекання в учнів любові до рідного краю, відповідального ставлення до довкілля.

Роботу практико-орієнтованого онлайн-семінару було продовжено у  п’яти дискусійних просторах «Нова українська школа: рухаємось разом», що було об’єднано за галузями у секціях: «Мовно-літературна освітня галузь», «Математична & інформатична освітні галузі», «Природнича & технологічна освітні галузі», «Мистецька & Громадянська та історична освітні галузі», «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь & освітня галузь фізичної культури», на яких було висвітлено досвід впровадження навчально-методичного забезпечення в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти пілотними закладами загальної середньої освіти учителями-пілотниками Одещини під час воєнного стану.

16 червня о 10:00 розпочали роботу  сім локацій практико-орієнтованого семінару:  «Маршрутизація руху закладу освіти в часі і просторі», «Трансформаційні  процеси виховання: ресурси і можливості для кожного», «Інклюзивна освіта: екологічна пластичність, пошук варіантів діалогу, взаємодія», «Інтегроване навчання: у фокусі цінності, компетентності, практики», «Цифрова трансформація освітнього процесу: дієві практики», «Трансформація оцінювання: цілі, критерії, культура» та «Мережеві спільноти: дієві практики, інструментарій підтримки та мотивації».

За підсумками семінару було проведено онлайн-опитування, завдяки якому було отримано інформацію щодо учасників семінару, а саме: переважно брали участь представники Одеського регіону – 82% респондентів, проте підтверджена присутність представників усіх областей України. Згідно з опитуванням найбільший інтерес семінар викликав у вчителів-предметників пілотних 6 класів (74 %), частина учасників (12%) – керівники ЗЗСО, також зазначили свою присутність на семінарі батьки, психологи, класні керівники та асистенти вчителів у пілотних закладах освіти.

Опитування учасників семінару-практикуму дало можливість зробити висновок щодо доцільності його проведення. За відповідями респондентів, 99% учасників отримали відповіді на практичні запитання з реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, з якими вони прийшли на захід.

Проте, згідно з онлайн-опитуванням виникають нові питання практичного характеру щодо пілотування НУШ, тому існує необхідність подальшого проведення циклу практико-орієнтованих онлайн-семінарів «Впровадження навчально-методичного забезпечення в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти під час воєнного стану: виклики, реалії, стратегії» на базі пілотних закладів освіти інших регіонів України.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×