Актуальні проблеми психології розвитку особистості обговорили на Міжнародній науково-практичній конференції

 

12 травня 2023 року на базі педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у змішаному форматі відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології розвитку особистості».
Ініціатором конференції є педагогічний факультет Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
Співорганізаторами конференції є: Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Громадська організація «Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної і позашкільної освіти», Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, Вісбаденська Академія Психотерапії (Німеччина), Люблінський католицький університет Іоана Павла II (Польща).
Конференція об’єднала понад 300 учасників, серед яких були знані українські вчені (В. П. Андрущенко, дійсний член НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; С. Д. Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології НАПН України імені Г. С. Костюка, І. Д. Бех, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, Т. С. Яценко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри практичної психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, В. Г. Панок, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, О. Є. Стрижак, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора Національного центру «Мала академія наук України» МОН і НАН України, О. Я. Митник, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова та інші) й зарубіжні науковці (Ursica Raluca, засновник і директор Лондонського центру позитивної та транскультурної психотерапії, член ради директорів WAPP, яка презентувала особливості розвитку здорової самооцінки засобами позитивної психотерапії, Dr. Andre R Marseille, доцент кафедри психології Чиказького державного університету, який розкрив техніки роботи з травматичним стресом, наслідки цього явища для психотерапії).
Активну участь взяли і студенти, молоді вчені та викладачі як вітчизняних, так і закордонних закладів вищої освіти (Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро-Слов’янськ); Київського національного університету будівництва і архітектури; Київського університету імені Бориса Грінченка; Чиказького державного університету (США) та Люблінського католицького університету Іоана Павла II (Польща)), наукові співробітники наукових і науково-дослідних установ (Державної наукової установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Всесвітньої асоціації позитивної та транскультурної психотерапії (Німеччина) та ін.
Пленарне засідання відкрив ректор університету В. П. Андрущенко, який у своїй промові наголосив на важливості формування успішної особистості в освітньому процесі, особистості, яка здатна створювати матеріальні й духовні цінності.
Серед доповідей, які були виголошені на пленарному засіданні, особлива увага зверталась на здійснення інноваційної діяльності та проведення експериментів, які координує Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». Так, О. Я. Митник у своїй промові розкрив зміст здоров’язбережувального освітнього середовища, технологію його побудови та особливості її впровадження в освітній процес, які досліджуються у рамках проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості учня початкової школи» (МОН України від 08.08.2018 № 887). Т. С. Яценко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, презентувала майстер-клас на тему: «Практикум активного соціально-психологічного пізнання психіки», продемонструвала особливості використання авторського методу АСПП (активного соціально-психологічного пізнання психіки) у конкретних життєвих ситуаціях. Ці ситуації пропонували учасники майстер-класу.
Від Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» у секційних засіданнях конференції взяли участь співробітники відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з такими темами доповідей: «Формування соціально-успішної особистості вчителя в контексті Європейського вибору України» (С. В. Кириленко, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук), «Формування морально-духовної особистості учня на засадах партнерської взаємодії» (О. І. Кіян, завідувач сектору експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи, кандидат педагогічних наук), «Формування соціально успішної особистості учня початкової школи в умовах експериментальної діяльності» (Г. Е. Самойленко, методист вищої категорії сектору експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи), «Інноваційний підхід до формування соціально успішної особистості» (С. М. Бойко, кандидат філософських наук, старший дослідник, завідувач сектору авторського педагогічного новаторства відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи).
В цілому, учасники конференції з різних позицій розкрили важливість формування особистості в українському суспільстві і наголосили на тому, що в умовах неоголошеної та повномасштабної війни росії проти України постала нагальна потреба в перегляді та оновленні парадигми виховання.
За підсумками Міжнародної конференції підготовлено збірник матеріалів.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×